Et mindre fall i inntektene, men vesentlig bedre lønnsomhet. Det ble fasiten for Bunnpris i fjor.

– Vi har de siste årene konsentrert oss om bedre bunnlinje. Derfor har vi ikke gitt så mye gass på kampanjer som kunne gitt oss bedre topplinje, sier Christian Lykke, styreleder i familieselskapet IK Lykke, som eier dagligvarekjeden Bunnpris.

Bunnpris er de siste ukene blitt møtt med bunnplasseringer i målinger som Norsk kundebarometer.

– Vi får juling på slike målinger hver gang. Vi skulle vært døde for 20–30 år siden, men til det er vi for sta, sier Lykke.

Han har følgende forklaring på bunnplasseringene:

– Mange av våre kunder forbinder oss med Brustad-buer, og det er vanskelig å levere gode resultater i den rammen.

Ikke opptatt av kappløp

De tre ledende lavpriskjedene Rema, Kiwi og Extra driver et kappløp om å etablere nye butikker. Bunnpris, som har hovedkontor i Trondheim, ligger derimot stabilt på rundt 250 butikker.

– Vi er ikke kjempeopptatt av å øke antallet butikker. Vi vil uansett være minst, sier Lykke.

Kjedeomsetningen, som angir både kjeden og kjøpmennenes omsetning, falt med 117 millioner kroner.

Inntektsfallet forklares med fire færre butikker og lav prisvekst.

Avviser flørt med andre

Det norske dagligvaremarkedet er de siste årene blitt konsentrert om de tre store aktørene Norgesgruppen, Coop og Rema.

Bunnpris har havnet litt på sidelinjen med en markedsandel på 3,8 prosent.

– Vi har alltid vært i en utsatt posisjon, helt siden konsolideringen i bransjen for alvor begynte på 90-tallet, sier Lykke.

Kjeden baserer innkjøpene på samarbeid med andre aktører. I fjor ble innkjøpene flyttet fra Rema til Norgesgruppen.

– Er det aktuelt å bli kjøpt opp eller gjøre oppkjøp for å bli større?

– Nei, vi har hverken planer om å kjøpe opp eller bli oppkjøpt. Hvis målet var å bli kjøpt opp, har det gått forferdelig dårlig de 188 årene vi har drevet. Vi driver mye bedre selv, sier Bunnpris-eieren.

Han er fornøyd med overgangen til Norgesgruppens grossist Asko.

– Det første året har gitt oss en effekt med bedre sortiment av merkevarer og bedre betingelser.

Krangler om Ica-butikker

I etterkant av at Ica trakk seg ut av Norge, fikk Bunnpris hånd om 43 butikker. Denne overdragelsen har ført til to tvister som nå er under rettslig behandling.

I den ene saken vant Frost Retail Properties (tidligere Ica Eiendom Norge) frem i første rettsinstans. Den andre saken med Coop som motpart er berammet i juni. (Vilkår)

Lokket på for Lerum i Sogndal
DN var med da det siste glasset med jordbærsyltetøy gikk ut av den nesten hundre år gamle fabrikken i Sogndal.
02:02
Publisert: