I nordgående retning kalles det Asko-toget og er lastet med dagligvarer. I sørgående retning kalles det nye toget for fisketoget og er lastet med oppdrettsfisk for eksport.

Asko har inngått en ny konstellasjon med de tre store oppdrettsaktørene Novasea, Mowi og Cermaq for å få opprettet den nye togruten mellom Trondheim og Bodø.

Toget har en kapasitet på 26 trailere og vil få avganger fem dager i uken.

– Vi ønsker å vise at det er mulig å transportere næringsmidler med tog. Nå har vi fylt opp hele toget. Det betyr en reduksjon på 13.000 trailerlass, noe som tilsvarer et kutt på 27.000 tonn CO2 i året medregnet rundturen med fisk til Oslo, sier Ståle Thoresen som er transportsjef i Asko.

Det nye toget startet som et utviklingsprosjekt i Asko Midt-Norge. Asko har forpliktet seg til 15 togvogner i hver retning.

Blir kvitt cowboyer

Laksen går på skinner sørover til terminalen på Gardermoen der den pakkes om og går videre med fly ut i det internasjonale markedet.

For oppdrettsnæringen er det helt avgjørende at transporten ikke går utover ferskheten til fisken. Tradisjonelt har mye av oppdrettsfisken gått sørover med lastebiler.

Næringen har fått kritikk for bruken av utenlandske transportører som ikke har vært skodd for norske forhold.

Thoresen mener togtransporten både er klimavennlig og bedrer trafikksikkerheten på ulykkesutsatte E6.

– Det har vært mange cowboyer på veiene som opererer med feil utstyr, mangelfull opplæring og gjerne utenfor rammen av norsk lovgivning. Det har vært flere stygge ulykker, og vi ønsker å redusere markedet for dem som opererer utenfor denne rammen.

Så langt har det ikke vært fraktet matvarer i egne tog. Her er en kjøle/fryse-konteiner på et godstog på Bergensbanen ved Sokna.
Så langt har det ikke vært fraktet matvarer i egne tog. Her er en kjøle/fryse-konteiner på et godstog på Bergensbanen ved Sokna. (Foto: Aleksander Nordahl)

Tidligere denne uken ble det kjent at Vegvesenet har trukket tilbake alle løyvene til det omstridte litauisk-eide transportselskapet Vlantana Norge AS på grunn av dårlig vandel og brudd på ulike bestemmelser. På få år har selskapet blitt en av de største også innenriks i Norge.

Askos transportsjef peker på at kjøringen til og fra togterminalen nå erstattes av lokale transportører.

Vil ha høyere prioritet

Togselskapet Cargonet er leid inn som operatør for den nye ruten, mens logistikkselskapet Meyership håndterer lakseforsendelsen.

Det er lange tradisjoner for godstransport på Nordlandsbanen, men de oppsatte rutene har vært lite tilpasset behovene til næringsmiddelaktørene, som for eksempel tidlig ankomst for å få distribuert varer til kundene i Nordland.

– Vi bygger nå en ny rutestruktur i samarbeid med CargoNet og BaneNor som er tilpasset lokal distribusjon av mat og redusert ledetid på retur av fisk.

Thoresen mener politiske myndigheter bør tilrettelegge for en kapasitetsøkning. Blant annet handler det om å få prioritet på jernbanenettet slik at det er mulig å frakte næringsmidler med kort holdbarhet.

Nordlandsbanen har begrenset med møtepunktplasser, og det fører til at avgangene må tilpasses en stram tidsplan. Så langt har Asko fått prioritet på alle sørgående direkteavganger fra Bodø til Oslo.

– Det er en ensidig ruteplan og vi skulle gjerne hatt bedre rutetider.

Regulariteten på Nordlandsbanen er 98,7 prosent og betydelige høyere enn togene som går fra Narvik gjennom Sverige.

Asko investerer i 68 nye traller som gjør det mulig å løfte lastebilhengere over på skinner.

På sikt håper Asko å erstatte dieseltogene på Nordlandsbanen med hydrogen.

– Vi har innledet samarbeid med Maintech i Trondheim hvor vi lanserer muligheten for delelektrifisering av togtrallene og forhåpentligvis hydrogendrevet tog innen 2026. Jernbanedirektoratet må i større grad ta innover seg forskningsbaserte rapporter og revurdere sine holdninger til hydrogen, sier Thoresen.

Nå jobbes det med å få flere aktører med i den nye alliansen.

– Jeg tror at vi kan få på plass enda et tog fra 2021.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.