– At noen butikker er bedre til å forhandle rabatter, er ikke ulovlig, med mindre helt unike forhold gjør seg gjeldende.

Det sier danske Christian Bergqvist, førsteamanuensis i konkurranserett ved Universitetet i København.

Onsdag kom Konkurransetilsynets ferske rapport om rabatter fra dagligvareleverandører. Den viste prisforskjeller som overrasket Konkurransetilsynets direktør Lars Sørgard. Han sa at konkurransetilsynet ikke ennå hadde konstatert lovbrudd, men at saken nå utredes for å finne ut av om lovbrudd har skjedd eller ikke. Hvis svaret er ja, kan det bety bøter, advarte Sørgard.

Christian Bergqvist Associated Professor at University of Copenhagen
Christian Bergqvist Associated Professor at University of Copenhagen (Foto: Linkedin)

Men konkurranserettseksperten Bergqvist tror ikke saken kommer til å ende med bøter eller andre sanksjoner til norske dagligvaregiganter. Han kjenner godt til konkurransereglene på området, som er like i EU og i Norge.

– Problemet er altså at noen av butikkene har innkjøpsmakt, og de får bedre vilkår enn de små. Det kan være skadelig, men det er ikke i strid med konkurransereglene, med mindre den ene butikken sitter på halvparten av markedet og vilkårene er så forskjellige at det medfører at andre blir helt utelukket fra markedet.

«Mye lobby»

Bergqvist presiserer at han ikke kjenner det norske dagligvaremarkedet i detalj, men at den samme problemstillingen har stått på dagsordenen i land etter land i EU.

– Dette er ikke unikt for Norge. Det har vært mye lobby i EU for å få konkurransemyndighetene på banen. Jeg hørte første gang om denne problemstillingen i 1999 i Danmark, og vi har sett debatt i Frankrike, England og andre land.

Han mener lobbyarbeidet kommer fra mindre dagligvareaktører som føler seg presset av de aller største.

– De store butikkjedene har sjelden mange venner. De små har mange venner, og journalistene liker å skrive historiene om dem. Men forbrukerne handler jo ikke hos dem, de handler hos de store.

Så langt Bergqvist vet, har lobbyvirksomheten ikke ført til at konkurransemyndighetene har grepet inn.

– Heldigvis har de generelt motstått presset. Hvis konkurransemyndighetene hadde grepet inn, ville spørsmålet blitt forelagt domstolen, som formodentlig ville kommet til at det ikke var ulovlig.

Ingen tro på bøter

Han tror den norske saken kommer til å ende uten bøter eller sanksjoner.

– Jeg tror bare ikke det kommer til å komme noe ut av dette. Det ville vært i strid med alt konkurransemyndighetene står for. Da vil de store butikkene ta saken til Efta, og de vil vinne.

Om problemet med rabatter til dagligvaregiganter skal stoppes, må det gjøres ved å vedta en egen lov, mener Bergqvist.

– Men det må politikerne gjøre, det kan ikke Konkurransetilsynet gjøre.

Konkurransetilsynet ønsker ikke å kommentere Bergqvists uttalelser.

Uenig

I flere år har det rullet en debatt om strengere lovregulering av prisdiskriminering i dagligvaremarkedet. Spørsmålet har vært om det er nødvendig med en ny lov mot prisdiskriminering i dagligvaremarkedet eller om dagens lov er god nok.

Jusprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo har vært en av de store skeptikerne til en ny lov. Han har tidligere vært leder av Hjelmeng-utvalget som så på konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet og har jobbet på oppdrag for Norgesgruppen og Dagligvareleverandørenes forening. Norgesgruppen var blant aktørene som fikk razzia-besøk av Konkurransetilsynet tirsdag denne uken.

Hjelmeng mener det ikke er nødvendig å innføre en ny lov mot prisforskjellene.

– Jeg ser positivt på at Konkurransetilsynet bruker mulighetene som ligger i dagens konkurranselov.

Han mener det ikke er kontroversielt å bruke konkurransereglene på dagligvarehandelen, og viser til to saker for EU-domstolen, som begge har bekreftet at en leverandørs prisforskjeller til sine kunder kan klassifiseres som misbruk. Sakene gjaldt ikke dagligvare, men betaling for bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale.

– Ingen av dem er heller initiert av konkurransemyndigheter, men i rettssaker mellom private, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.