Den siste uken har vært preget av anklager og høy temperatur i diskusjonen om maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen.

Kolonial.no-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas gikk høyt ut mot tette bånd mellom den dominerende dagligvareaktøren Norgesgruppen, som er kontrollert av familien Johannson, og Norges Handelshøyskole (NHH).

Norgesgruppen har inngått en femårig partnerskapsavtale med NHH, også kalt Food-prosjektet, med en ramme på 16,9 millioner kroner. Midlene går blant annet til å finansiere et gaveprofessorat for professor Frode Steen.

Alveng Munthe-Kaas gikk også bredt ut mot bergensmiljøet og angivelige tette koblinger mellom NHH og Konkurransetilsynet som er kontrollorgan for konkurransen i dagligvarebransjen.

Nå har også Coop kastet seg på kritikken av Norgesgruppens koblinger til bergensmiljøet.

Den som nå blir kritisert er tidligere konkurransedirektør Christine Meyer, som i dag er professor ved NHH.

Norgesgruppen

I et innlegg som nylig ble publisert i Aftenposten advarte Christine Meyer og ektemannen Victor Norman, begge professorer ved NHH, mot å forby at den største innkjøperen av matvarer får bedre vilkår enn andre. De mente det kunne få utilsiktede konsekvenser og destabilisere bransjen.

Meyer har også bidratt i en bok finansiert av Norgesgruppens Food-prosjekt. NHH har bekreftet at det i den forbindelse ble utbetalt honorar til medforfatterne.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis mener Meyer opererer i gråsonen når hun har gått inn i diskusjonen om Norgesgruppens innkjøpspriser.

Bjørn Takle-Friis.
Bjørn Takle-Friis. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Da NHH-professorene Foros og Kind i sin tid uttalte seg om konkurransesituasjonen, kom det tydelig frem at de jobbet på oppdrag for Rema. Hvis Christine Meyer nå jobber på oppdrag fra Norgesgruppen, er det langt over i gråsonen at hun deltar i debatten uten å opplyse om forholdet. Vi stoler likevel på at konkurransedirektør Sørgård ikke lar seg påvirke av sin forgjenger når han sammen med sine vurderer dynamikken i bransjen, sier Coops kommunikasjonsdirektør til DN.

Subtil påvirkning

Karl Alveng Munthe-Kaas er også kritisk til rollen som den tidligere konkurransedirektøren har inntatt.

Karl Alveng Munthe-Kaas.
Karl Alveng Munthe-Kaas. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Dette er et perfekt eksempel på hvordan Norgesgruppen har påvirket akademia i lang tid. Det er betenkelig at den tidligere konkurransedirektøren som unnlot å håndheve konkurranselovens paragraf 11, i ettertid blir belønnet med deltagelse i en bok finansiert av Norgesgruppen, utdyper han til DN.

Dette er et perfekt eksempel på hvordan Norgesgruppen har påvirket akademia i lang tid
Kolonial-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas

Han gikk ut i DN i forrige uke og mente at Norgesgruppen har brukt millioner hvert år gjennom NHH til å påvirke akademikermiljøet rundt Konkurransetilsynet i Bergen.

Norgesgruppen avfeier kritikken fra Kolonial-gründeren.

– Norgesgruppen støtter uavhengig forskning gjennom blant annet NHH. All informasjon om vår avtale med NHH er offentlig tilgjengelig, sier Bård Gultvedt som er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Meyer avviser påstandene

«Da vi ble spurt av Norgesgruppen om å se på dagligvarebransjen, presiserte vi selvfølgelig at vi ville skrive en rapport på helt fritt grunnlag og at de konklusjonene vi måtte komme til, ikke nødvendigvis ville være konklusjoner som Norgesgruppen eller andre aktører i bransjen ville like» skriver Victor D. Norman og Christine Meyer i en epost til DN.

Meyer og Norman skriver videre at de gjerne skulle sett at rapporten og boken ble publisert på et tidligere tidspunkt, men at det er noe forlaget rår over.

«Rapporten blir publisert i en artikkelsamling som skal utgis til våren. I rapporten (og boken) fremgår det selvfølgelig klart at vårt bidrag ble finansiert av Norgesgruppen. Fordi spørsmålet om konkurranseforholdene i bransjen ble aktuelt i den offentlige debatt i høst, publiserte vi en kronikk som sammenfatter noen av konklusjonene i rapporten. Det er denne kronikken Takle-Friis og Munthe-Kaas reagerer på, og det hadde sikkert vært lurt av oss da å vise til rapporten som var skrevet på oppdrag for Norgesgruppen. Men, som sagt, trodde vi i vår naivitet at vi hadde dokumentert faglig integritet så sterkt, så offentlig, og så mange ganger at de fleste ville vite at vi aldri leverer noe bestillingsverk» legger de til.

Føler frihet som forsker

I tillegg til de 16,9 millionene NHH får gjennom femårsavtalen med Norgesgruppen, utløser den også gaveforsterkningsmidler fra Forskningsrådet.

Professor Frode Steen avviser at oppdragsgiveren påvirker forskningen.

– Jeg føler frihet til hva vi skal forske på. Jeg opplever ingen styring fra Norgesgruppen for hvilke problemstillinger vi skal se på, men at det derimot er en sunn interesser, sier professor Frode Steen.

I regi av Food-prosjektet har det vært nærmere 25 masterprosjekter, flere publiserte forskningsartikler og forskning på ulike tema samt en løpende nyhetsproduksjon fra bransjen og etablering av Food-konferansen.

NHH påpeker at den kommende boken om dagligvaremarkedet er et samarbeidsprosjekt og at det er flere bidragsytere. Bidraget fra Meyer og Norman er hentet fra en rapport som er laget uavhengig av Food-prosjektet. Meyer skal heller ikke, ifølge NHH, ha andre tilknytninger til det Norgesgruppen-finansierte Food-prosjektet.

NHH-rektor Øystein Thøgersen mener generelt det er viktig å informere om bindinger.

– Helt generelt er påstander om påvirkning av forskere viktige å lytte til. Derfor er NHH i sitt etiske regelverk helt eksplisitt på at forskere skal praktisere åpenhet og redelighet. Grunnen er åpenbar: Det er avgjørende for troverdigheten til forskerne og forskningsinstitusjoner at forskere er nøye med og husker at de ikke holder tilbake informasjon om sine bindinger, opplyser Thøgersen.

Konkurransedirektør avviser

Konkurransedirektør Lars Sørgard har også fortid ved NHH. Han kjenner seg ikke igjen i kritikken mot bergensmiljøet.

– Det store flertallet av økonomer i Norge som arbeider med konkurranse er lokalisert i Bergen. Da er det ikke så rart at økonomer fra Bergen er involvert i debatter knyttet til dagligvaresektoren, eller i debatt om konkurranseutfordringer i andre markeder for den saks skyld.

Rent generelt mener Sørgard at eksperter som parter hyrer inn kan bidra til å opplyse og gi nye innfallsvinkler til sakene.

– Det er helt legitimt at eksperter kommer med uttalelser. Men det er da svært viktig at det er åpent hvem de arbeider for. Akkurat når det gjelder dagligvare ser vi at ulike eksperter fra NHH har hatt ulike roller, der noen er engasjert av Norgesgruppen og andre av Rema. Så lenge det er åpent hvem de arbeider for, er det nyttig for oss å få innspill fra eksperter. Vi i Konkurransetilsynet er svært bevisste på at vi skal gjøre en uavhengig vurdering, og har lang erfaring i å ta med i vår betraktning innspill som kommer fra eksperter som jobber på oppdrag av en av partene i en aktuell sak.

Han avviser at Konkurransetilsynet har vært for unnlatende i sin inngripen mot maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen.

– Konkurransetilsynet har ikke vært unnlatende. Vi varslet inngrep mot Norgesgruppens innkjøpssamarbeid med Ica, og det resulterte i at de avlyste den avtalen. Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde Norgesgruppen hatt en sterkere rolle enn den de har i dag. I 2016 ble det iverksatt fire tiltak i dette markedet, blant annet ett med fokus på konkurransen mellom kjedene og ett med fokus på etableringshindringer.

Han peker på at Konkurransetilsynet de siste årene har gjort også en rekke konkrete tiltak mot dagligvarebransjen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.