Innkjøpspriser er et betent tema i norsk dagligvarebransje, som aktørene strides om både i pressen og ellers. Jo mindre varer koster i innkjøp, desto lavere priser kan selvsagt butikkene sette, eller dagligvareaktørene kan ta større marginer og få høyere overskudd.