Rema har én rendyrket kjede, mens Coop har seks.

Nå jobbes det med en ny strategiplan i Coop, og ett av temaene som diskuteres er om det nå skal kuttes i antallet kjeder.

– Jeg vil ikke utelukke at det blir færre kjeder, men jeg har heller ikke sagt at vi tar ut noen kjeder.