Da Katrine Madsen (30) gikk siste året på masterstudiet i molekylærbiologi tok hun valget om å slutte for å bli assisterende butikksjef i Kiwi. Da hadde hun jobbet deltid i kjeden siden hun var 18 år. Nå er hun sjef for en Kiwi-butikk på Hasle i Oslo.

– Da jeg først ble assisterende butikksjef fikk jeg lyst til å satse på å bli sjef, sier Madsen, som har i år har økt omsetningen til butikken hun leder med 14 prosent.

Torsdag formiddag hjalp hun en næringsminister kledd i grønn Kiwi-genser med å skanne inn varer bak kassen på Kiwi. Torbjørn Røe Isaksen var på plass i butikken på Hasle for å legge frem hovedpunktene fra den første stortingsmeldingen om handelsnæringen.

Valget falt på den butikken fordi ministeren synes Madsen har en god og uvanlig historie, og før han presenterte meldingen var han opptatt av om butikksjefen får negative reaksjoner på arbeidsvalget hun har tatt, noe hun avviste.

– Det provoserer meg at en arbeidsplass som mange har, nedvurderes. Det er en forenkling av hva handelsnæringen er og hvilke muligheter som er der, sa statsråden.

«Senker terskelen for etterforskning»

Et av punktene i meldingen er at regjeringen vil styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen. Den mener at effektiv konkurranse er avgjørende hvis forbrukerne skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris.

«Styrket håndheving innebærer både at Konkurransetilsynet senker terskelen for hvilke saker som etterforskes i dagligvarebransjen, og at tilsynet kan drive mer omfattende markedsovervåking», heter det.

I en årrekke er det blitt spørsmål med maktkonsentrasjonen i det norske dagligvaremarkedet. Butikkleddet er i realiteten styrt av tre grupperinger: Norgesgruppen, Coop og Rema. Norgesgruppen har alene en markedsandel på over 40 prosent.

– Dagligvaremarkedet er så viktig for forbrukerne at vi må iverksette tiltak raskt. Begrenset konkurranse har store skadevirkninger, både i form av lite effektig ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sier Røe Isaksen.

«Samme innkjøpsbetingelser»

Nå skal prisdiskrimmiering undersøkes nøyere og Konkurransetilsynet skal få rom til å gå mer inn i enkeltsaker.

– Vi har allerede gitt Konkurransetilsynet i oppdrag å se på konkurransesituasjonen, i alt fra innkjøpspriser til lokaler. Vi vil også at det skal se ekstra godt på om det er handlingsrom innen dagens lovverk, sier Røe Isaksen.

– Vi skal også vurdere om de større aktørene skal ha en forpliktelse til å gi de minste konkurrentene samme innkjøpsbetingelser, legger han til.

Mange har tatt til orde for en sterkere regulering av bransjen, blant annet gjennom en ny dagligvarelov. Denne loven har latt vente på seg, og regjeringen jobber nå med et lovforslag uavhengig av meldingen som nå legges frem.

Så sent som i april slo Konkurransetilsynet til mot kjedekontorene til landets dagligvarekjeder. Alle de tre store grupperingene er nå under etterforskning for brudd på konkurranselovgivningen.

Kolonial.no-sjef Karl Munthe-Kaas sier han er fornøyd med regjeringens valg. Nettmatbutikken har slitt med store tap i forsøket på å ta en posisjon i dagligvaremarkedet.

– Det ser svært lovende ut at prisrisdiskrimnering skal undersøkelse nøyere og at det gis mer ressurser til Konkurransetilsynet, sier han.

Ikke et støtteprogram

Røe Isaksen påpekte at handelsnæringen kommer til å stå foran store utfordringer fremover. Både konkurranse fra store utenlandske aktører og netthandel har gitt en konkursras innen handel i år.

– Det er bare å velge og vrake i utfordringer. Handelsmønsteret vårt endrer seg og flere og flere handler på nett. Men også innenfor hver enkelt butitkk, slik som selvbetjente kasser, sier næringsministeren.

Han understreker at meldingen ikke er laget for å beskytte handelsnæringen mot konkurranse.

– Vi skal ikke opprette egne støtteprogrammer for handelsnæringen. Vi håper at det skal bli en god debatt i Stortinget og bidra til å synliggjøre hvordan politikken kan bidra til at vi har handelsnæringen som en stor arbeidsplass fremover, sier statsråden.

Hele meldingen legges frem fredag. Der foreslår regjeringen 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Glimrende billigsjampis
– Ganske mye champagne for pengene.
01:33
Publisert: