Minimalistisk 15-minutters klipp har latt frisørkjeden Cutters vokse i rakettfart, men ikke uten at konkurrentene har strittet imot.

Først ble det offentlig skittentøyvask, hvor Cutters ble sammenlignet med fast-food og beskyldt for å rasere frisørfaget.

Nå er oppvasken flyttet til stortings- og departementskorridorene – og handler om hårvask.

NHO Service og Handel forsøker på vegne av bransjeorganisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) å overbevise politikere og myndigheter om utvetydig å slå fast at frisørsalonger er påbudt å tilby hårvask. Det er ikke snakk om å påby alle kunder å vaske håret, men alle salonger må ha vaskeservanter og kunne gjennomføre hårvask.

Cutters tilbyr ikke hårvask i sine salonger.

– Det er en lobbykamp mellom NFVB og NHO på den ene siden og oss, sier gründer Andreas Kamøy i Cutters.

Kjeden har nå 1500 kunder i snitt om dagen og har på to år vokst til 30 salonger og 180 ansatte.

– Når kundene kommer til oss, vet de hva de betaler for og hva de ikke betaler for, sier gründer Andreas Kamøy i Cutters. Her i kjedens frisørsalong i Torggata i Oslo.
– Når kundene kommer til oss, vet de hva de betaler for og hva de ikke betaler for, sier gründer Andreas Kamøy i Cutters. Her i kjedens frisørsalong i Torggata i Oslo. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Søker frisert og polert forskrift

Norge har en egen forskrift med hygienekrav til en rekke behandlingsyrker, deriblant frisører.

Den sier ikke eksplisitt at det er påbudt å tilby hårvask, men Helsedirektoratet har tolket forskriften som et «påbud om innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter for rengjøring av frisørutstyr og frisørenes hender, samt for vasking av hår når det er nødvendig».

Cutters er uenig at forskriften skal tolkes som et påbud. Bjørg Marit Andersen, som er professor i hygiene og smittevern og tidligere avdelingsoverlege på Ullevåls smittevernavdeling, har uttalt til DN at hårvask ikke er avgjørende for å begrense smittefare.

NHO Service og Handel ber, på vegne av den delen av frisørbransjen de representerer, om at forskriften endres, så det blir utvetydig at det er påbudt å tilby hårvask. I tillegg ber NHO Service og Handel om at det må gjennomføres tilsyn for å kontrollere at reglene følges.

Det kommer frem i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet DN har fått tilgang til.

I brevet kommer det også frem at Cutters fremvekst er en del av bakgrunnen for henvendelsen.

Departementet har innkalt de ulike partene til et møte 9. desember for å legge frem sin sak.

Hårvask er til alles beste

Direktør Anne Mari Halsan i NFVB sier saken handler om å «bevare en høy yrkes- og fagstandard».

– Uansett utfall er det bra at det blir presisert hva forskriften betyr. Det er i alle parters interesse, sier direktør Anne Mari Halsan i Norske frisør- og velværebedrifter.
– Uansett utfall er det bra at det blir presisert hva forskriften betyr. Det er i alle parters interesse, sier direktør Anne Mari Halsan i Norske frisør- og velværebedrifter. (Foto: NFVB)

– Jeg forstår at Cutters vil dra saken så langt som mulig for å slippe å gjøre om på forretningskonseptet sitt. Men presedensen i bransjen gjennom årtier har vært sånn at man ikke har vært i tvil: Hårvask er en naturlig og selvfølgelig del av en frisørbehandling.

Kamøy i Cutters er uenig.

– Vi ser ingen grunn til at tilbud om hårvask skal bli påbudt i samtlige norske frisørsalonger. Hvis det blir det, er det i hvert fall ikke av hensyn til kundene.

Halsan i NVFB avviser at de ber om et påbud for å stikke kjepper i hjulene for Cutters.

– Virkelig ikke. Jeg er selv blitt konfrontert med den påstanden av Cutters. Det er bare tøv. Dette gjelder en standard i hele bransjen og å holde yrkes- og håndverksfag ved like. Vi mener det er til alles beste at standarden beholdes høy, sier Halsan.

Stryker politikerne med hårene

Siden det foreløpig er snakk om en forskriftsendring og ikke en lovendring, trengs det ikke noe stortingsvedtak. Men partene har også begynt å lobbyere mot politikerne.

NFVB og NHO Service og Handel var i oktober i møte med Høyre og Arbeiderpartiet sine representanter i helse- og omsorgskomiteen for å fremme sitt syn i saken.

Arbeiderpartiet har også bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) klargjøre hvordan forskriften skal tolkes, men har foreløpig ikke konkludert på om det støtter et påbud.

– Vi må først få et svar på om det er nødvendig ut ifra folkehelseperspektivet. Folk må være trygge på at de ikke er utsatt for smitte når de oppsøker en frisørsalong, sier stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap).

Representanter for Cutters var på sin side nylig i møte med Fremskrittspartiets representanter i helse- og omsorgskomiteen. Der vant de gehør for sitt syn. Forrige tirsdag var Cutters også i møte med Høyre, som foreløpig er mer avventende.

– Vi har ikke konkludert, sier stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H).

– Det er jo galskap, da. Kunden må få bestemme. Det kommer noen nye, og så klarer ikke konkurrentene å tilpasse seg. Det er ingen som går inn og påbyr bilverksteder å måtte ha lakkering, sier stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen, som sammen med Bård Hoksrud representerer Frp i helse- og omsorgskomiteen.

– Pågår det en lobbykamp på Stortinget om dette spørsmålet?

– Ja, det gjør det, men vi er rimelig tydelige på hvor vi står nå. Vi har ingen intensjoner om å støtte et påbud.

NHO Service og Handel henviser til NFVB for uttalelser.

Unge Høyre ut mot NHO og morpartiet

Nestleder Sandra Bruflot i Unge Høyre reagerer på NHOs engasjement i saken – samt at Høyre ikke har bestemt seg for hva de mener. Ungdomspartiet mener et påbud er unødvendig.

– Det burde ikke være vanskelig for Høyre å velge side i denne saken, sier Bruflot.

Og fortsetter:

– Unge Høyre forventer at Høyre ikke blir en bremsekloss for nye, kreative bedriftskonsepter, som for eksempel Cutters. Det er også merkelig at NHO, som ellers er for konkurranse i næringslivet, er en pådriver for et slikt påbud.(Vilkår)

Går det an å få boliglån på to minutter i DNB? Se hvordan det gikk da DNs journalist testet
02:03
Publisert: