Konkurransetilsynet har det siste året gjort en kartlegging av innkjøpsbetingelsene i det norske dagligvaremarkedet. Den viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser.

Kartleggingen har vist at noen store leverandører har stor prisforskjell mens andre har mindre. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden som får de beste betingelsene. Den største dagligvarekjeden i Norge er Norgesgruppen som blant annet eier Kiwi og Meny.

«Ikke en tilstrekkelig forklaring»

Det er flere årsaker til forskjellene i innkjøpspriser i dagligvaremarkedet, viser en ny rapport fra Menon Economics gjort på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er usikkert hva som er de viktigste årsakene, men store innkjøpsvolum er ikke en tilstrekkelig forklaring, slås det fast i rapporten.

– Vi ønsket en gjennomgang av hva som kan være årsaker til forskjeller i innkjøpspriser i det norske dagligvaremarkedet. Rapporten er et innspill i arbeidet med stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Kan ikke fastslå

Menon Economics skriver at de ikke finner støtte i økonomisk teori for at det å kjøpe inn store volum alene skulle forklare at noen dagligvarekjeder får bedre innkjøpsbetingelser enn andre. Undersøkelser viser at det kan være andre årsaker til forskjeller i innkjøpspriser, for eksempel nivået på variable kostnader hos kjedene, hvor prisfølsomme kundene er, tilgangen på egne merkevarer og alternative leverandører.

Menon påpeker at det ikke er nok tilgjengelig informasjon til å fastslå hva som er årsakene til de til dels store innkjøpsforskjellene i dagligvaremarkedet som Konkurransetilsynet nylig har avdekket(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.