Hvem er gått ut på dato?

Vil handelsavtalen mellom EU og USA føre til tap snarere enn økonomiske gevinster? Grunnlaget for slike påstander er svakt.

Publisert: Oppdatert:

Vår studie tyder på at TTIP vil ha moderate direkte økonomiske virkninger for Norge, men likevel bety skjerpet konkurranse for norsk eksport i EU og USA. Særlig sjømateksporten kan bli rammet. Her fra Salmars videreforedlingsanlegg på Frøya.
Vår studie tyder på at TTIP vil ha moderate direkte økonomiske virkninger for Norge, men likevel bety skjerpet konkurranse for norsk eksport i EU og USA. Særlig sjømateksporten kan bli rammet. Her fra Salmars videreforedlingsanlegg på Frøya. (Foto: Kristian Helgesen)