Fredag morgen var det to år siden det norske gründerselskapet Nabobil åpnet for å la nordmenn leie ut bilene sine til hverandre, inspirert av delingsøkonomiens fremvekst.

Når ideen blir lønnsom er fortsatt uvisst, men veksten er stor:

  • De siste tolv månedene har Nabobil leid ut biler 33.000 ganger – opp over 150 prosent fra året før.
  • Antallet registrerte brukere er nå 105.000 – opp 110 prosent.
  • 5600 biler er nå tilgjengelig i tjenesten – opp 87 prosent.
  • I snitt har det blitt leid ut 90 biler om dagen de siste tolv månedene. Men da det toppet seg i sommerferien, var det på et tidspunkt til sammen over 1000 «nabobiler» på veien.

– Jeg tror vi bare er i starten av noe som blir veldig stort. Den virkelige veksten tror jeg ligger foran oss, sier daglig leder Even Heggernes i Nabobil.

Og fortsetter:

– Vi hadde tusen biler på veien på vår beste dag i sommer. Men det er fortsatt et lite tall sammenlignet med antall biler som kjørte i Norge den dagen.

Liten del av befolkningen

Og tallenes tale underbygger at Nabobil foreløpig har stort vekstpotensial eller begrenset utbredelse – alt ettersom hvordan man velger å se det.

5600 biler tilsvarer kun 2,1 promille av bilparken av personbiler i Norge, ifølge tall fra SSB.

Forbruksforskningsinstituttet Sifo har nylig intervjuet 5004 nordmenn mellom 18 og 60 år, et sjeldent stort utvalg, for å kunne gjøre mer spesifikke beregninger av hvor mange nordmenn som har brukt ulike delingstjenester.

Hele forskningsrapporten er ennå ikke publisert, men bare 1,3 prosent svarer at deres husstand har brukt Nabobil. Det tilsvarer 30.500 husstander.

– Antallet mennesker som har brukt Nabobil i Norge kan være høyere, fordi det kan bo flere mennesker i hver husstand som har brukt tjenesten. Samtidig kan tallet på individnivå være for høye fordi de kan ha sittet på med Nabobil uten å ha gjort det fra sin egen konto. Tallene kan slå litt begge veier, sier forsker Ingrid Kjørstad ved Sifo.

Sifo la i fjor frem en annen rapport hvor det kom frem at 13 prosent av nordmenn kunne tenke seg å leie ut bilen sin. I år gjorde NSB en lignende undersøkelse blant 1030 respondenter, hvor 18 prosent svarte de kunne tenke seg å leie ut sin egen bil.

Heggernes i Nabobil mener det viser en økende aksept i befolkningen for delingsøkonomikonsepter.

– Da Sifo la frem undersøkelsen ble det fremstilt som et lavt tall og at det var dårlig nytt for «stakkars, lille Nabobil». Men det betyr at det er over 300.000 som kan tenke seg å låne ut bilen. Jeg tror vi bare er i starten på noe som blir veldig stort, sier han.

Koster å trykke på gassen

Bildelingstjenestens utgifter var mer enn dobbelt så store som inntektene i fjor, og selskapet fikk et underskudd før skatt på 6,7 millioner kroner.

Selskapet har heller ingen planer å gå med overskudd i år. Tvert imot vil fortsatt god vekst åpne for at investorene er villig til å bruke enda mer penger på markedsføring, selv om det på kort sikt kan gi enda større underskudd, ifølge Heggernes.

– Vokser vi videre i samme tempo, vil investeringsviljen være deretter. Vi har god kontroll på veksten og er sikre på lønnsomhet på sikt sier Heggernes.

– Trenger dere tilsvarende vekst for å holde investorene fornøyde?

– Vi håper å fortsette å vokse, absolutt. Vi ser ingen grunn til at det skal dabbe av nå.

Eier selges ut av landet

Torsdag kom nyheten om at den norske bilforhandleren Miklagruppen selges til det svenske bilkonsernet Anders Hedin Invest ab. Selskapet er storforhandler av BMW i Norge, omsatte i fjor for seks milliarder kroner, men er også en av investorene i Nabobil.

Miklagruppen har i dag en eierpost på cirka ni prosent i gründerselskapet. Konsernsjef Jacob Tveraabak i Miklagruppen er også en av gründerne i Nabobil.

– Hva får det av betydning for dere at en av eierne deres nå er solgt ut av landet?

Daglig leder Even Heggernes (til venstre) og konsernsjef Jacob Tveraabak i Miklagruppen, som er eier i Nabobil. Tveraabak er også medgründer i Nabobil.
Daglig leder Even Heggernes (til venstre) og konsernsjef Jacob Tveraabak i Miklagruppen, som er eier i Nabobil. Tveraabak er også medgründer i Nabobil. (Foto: Per Thrana)

– Indikasjonene vi har fått er at dette ikke vil påvirke oss på noen som helst måte på kort sikt, sier Heggernes i Nabobil.

Det bekrefter også Tveraabak i en sms til DN.

Jobber med nøkkelløse biler

Det viktigste suksesskriteriet for Nabobil er ikke hvor mange som laster ned tjenesten, men å øke antallet utleietransaksjoner. En betydelig andel av dem som har registrert seg hos Nabobil, har aldri leid eller leid ut en bil. For å få opp bruken jobber selskapet med å gjøre utleieprosessen enda enklere.

Selskapet har de siste ukene installert små, svarte bokser i et tyvetalls biler, som lar deg åpne bilen via appen, uten nøkkel.

– Når du kommer dit at du kan trykke på en knapp og så har du leid bilen og kan gjøre av gårde, da er friksjonen nesten helt borte. De bilene blir leid ut cirka dobbelt så ofte som før, sier Heggernes.(Vilkår)

Advokat langer ut mot bilister, gående og syklende som forsinker Strava-tidene
Les Christian Lundin sitt leserbrev i DN i lenken under.
01:25
Publisert: