Denne enheten skal forhindre en jungel av betalingsterminaler i kassen. Når den introduseres for fullt i butikkene mot slutten av året, kan den komme til å erstatte dagens betalingsterminaler i handelen.

Den lille boksen ser ut som en blanding av en gammeldags regnemaskin og en smartphone.