Saken oppdateres!

Tirsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for detaljomsetningen – ikke medregnet salg av motorkjøretøy – fra mai til juni. På forhånd var det ventet en økning på 0,2 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Fasiten ble imidlertid en helt annen:
Ifølge SSB økte detaljhandelen med 5,7 prosent fra mai til juni.

Det største bidraget til veksten kommer fra dagligvare og klesbutikker. Dagligvareomsetningen er ifølge SSB på et rekordhøyt nivå, mens omsetningen i klesbutikker også er høyere enn før koronaviruset.

– Alle var jo langt unna fasit

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken forteller at de hadde sett for seg en økning på 0,8 prosent, og at de faktiske tallene var overraskende.

– Alle var jo langt unna fasit her, for å si det mildt. Jeg tror mange tenkte at den tross alt veldig sterke økningen i mai var hovedøkningen da det kom, og at det ville være mer moderat utover.

Han peker på tre faktorer som hovedårsak til den voldsomme økningen:

  • Norske husholdninger bruker mindre penger på tjenester, og mer på varer.
  • Landegrensene har vært mer eller mindre stengt, og nordmenn bruker mer penger i Norge enn tidligere.
  • Rentenedgang og gode støtteordninger for husholdningene

– Jeg tror samtidig det blir en mer moderat utvikling i detaljomsetningen fremover. Dette skiftet bort fra tjenestenæringen vil neppe fortsette i samme tempo som vi har sett i det siste, sier han.

Samtidig understreker han at den generelle økonomiske situasjonen i Norge må tolkes utifra mer enn bare tallene for detaljhandel.

– Tror du sentralbanken kan finne på å sette opp styringsrenten raskere enn planlagt når detaljomsetningen stiger såpass kraftig?

– Når man skal vurdere sånne ting må man alltid se på hele bildet. Det er ofte lett å trekke konklusjoner basert på de siste tallene. Men hvis du ser på norsk økonomi samlet, så var oppgangen i mai svakere enn man hadde sett for seg, selv om detaljomsetningen steg solid også da. Vi har ikke nok informasjon til å si noe sikkert.

Ikke representativt

Økningen i detaljhandelen har vært drastisk etter at koronaviruset gjorde sitt inntog i landet. En økning på 5,7 prosent er ikke hverdagskost, men SSB understreker at dette må ses i lys av situasjonen vi befinner oss i.

«Grunnet behandlingen av mars og påfølgende måneder som ekstremverdier er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling. Trenden har derfor blitt utelatt fra figuren for de seneste månedene.», heter det i meldingen fra SSB.

I tillegg er det ikke bare i Norge at omsetningsvolumet øker. SSB viser til tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, som peker på at landene i Eurosonen samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra april til mai på 17,8 prosent, etter en kraftig nedgang i de to foregående månedene.

Kraftig vekst etter korona

Da koronapandemien nådde Norge, og landet ble delvis stengt ned, var det ventet en kraftig nedgang i detaljomsetningen. Da tallene var klare, kom det imidlertid frem at fallet var på moderate 0,9 prosent. Her ble «hamstring» og netthandel viktige faktorer som bidro til å dempe fallet.

Siden mars har detaljhandelen tatt seg opp kraftig. I april shoppet nordmenn for 4,8 prosent mer enn i mars, og i mai måned økte detaljomsetningen med 2,8 prosent.

«Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene», skrev SSB i en pressemelding i forbindelse med detaljomsetningstallene fra mai.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.