Torsdag sendte Domino's Pizza Norway sine 2018-regnskaper til Brønnøysundregistrene, mer enn et halvt år på overtid. Der går det frem at engelske Domino's satsing i Norge og overtagelsen av den norske pizzakjeden Dolly Dimple's ble et enormt tapsprosjekt.

  • Driftsresultatet for 2018 viser et tap på 76 millioner kroner av en omsetning på 163 millioner. Sammen med et like stort underskudd året før, betyr det at eierne gikk 150 millioner kroner i minus på driften av sine pizzarestauranter i 2017 og 2018.
  • I tillegg får selskapet kraftig kritikk av sin revisor KPMG, som mener selskapet burde skrevet ned verdiene med ytterligere 149 millioner kroner
  • I sin omtale av 2019, opplyser selskapet at omsetningen steg til 366 millioner kroner etter åpningen av fem nye butikker. Innsparingstiltak var ikke store nok til å motvirke fullt ut lavere bruttomarginer opplyses det.

Revisor kommer med ramsalt kritikk i sin beretning:

«Selskapet har ikke klart å ha orden i den daglige bokføringen for å sikre at de finansielle rapportene er oppdaterte og riktige. Dette har ført til betydelige feil og mangler i årsregnskapsprosessen, og påvirket håndteringen av regnskapsfrister», skriver revisor, som samtidig anerkjenner «omfattende» arbeid fra ledelsen for å rette feil og få ting på plass.

Klar over kritikken

Eirik Bergh, som i sin tid startet den norske virksomheten av Domino's Pizza i 2014, og nylig kjøpte tilbake kontrollerende eierskap i den norske driften fra den tidligere engelske eieren, skriver følgende i en tekstmelding.

– Jeg vil henvise til daglig leder Robin Caley når det gjelder tallene for 2018, da selskapet var styrt av Domino's Pizza Group plc. Vi er klar over kritikken fra revisor angående balanseføring av eiendeler, men vi tror disse eiendelene på sikt vil vise seg å ha en betydelig høyere verdi enn hva bokførte verdier viser i dag, så vi er ikke nødvendigvis enige i revisors kommentar. Det sagt, gitt de svake resultatene de siste årene kan vi forstå at revisor ønsker å være forsiktig.

Det var forrige uke at nyheten om tilbakekjøpet ble kjent, etter at DP Group plc hadde eid virksomheten siden 2016. Ifølge Bergh tar DP Norway over et gjeldfritt selskap.

– Vi overtar fullstendig i løpet av våren og skal dykke dypere ned i materien før vi er høye og mørke og slenger ut et tall. Det viktigste er å få lønnsomhet – det forutsetter at folk kjøper mye pizza, sa han til DN forrige uke.

– Gitt de svake resultatene de siste årene kan vi forstå at revisor ønsker å være forsiktig, sier Eirik Bergh som nylig kjøpte tilbake den norske virksomheten i Dolly's Dimple.
– Gitt de svake resultatene de siste årene kan vi forstå at revisor ønsker å være forsiktig, sier Eirik Bergh som nylig kjøpte tilbake den norske virksomheten i Dolly's Dimple. (Foto: Aleksander Nordahl)

Høye kostnader knyttet til etablering og konvertering

I årsberetningen skriver den tidlige engelske eieren at tapene kan tilskrives høye kostnader tilknyttet oppstart av nye restauranter, samt konvertering av Dolly Dimple's-lokaler.

Robin Caley, som fungerte som Country Manager i Norge for DP Group plc, skriver i en epost at de valgte å ikke skrive ned verdiene på restaurantene.

– Det er for mange ukjente faktorer på nåværende tidspunkt til å beregne et nøyaktig, langsiktig estimat av den fremtidige økonomien i våre nye butikker. Vi har et annet syn på saken enn våre revisorer. Vi så på verdier av butikker i sammenlignbare markeder og tok høyde for den planlagte transaksjonen da vi avgjorde hvorvidt nedskrivning var nødvendig, sier han.

På spørsmål om hva han synes om kritikken fra revisoren i KPMG, svarer Caley:

– Regnskapsprosessen og tilhørende rutiner ble negativt påvirket av den raske veksten og integreringen av Dolly Dimple's. Rapporten denne uken er relatert til situasjonen i 2018. Siden den gang har vi gjort betydelige forbedringer med tanke på regnskapsprosessen, og sikter på å levere regnskap i tide fremover.

Droppet den norske satsingen

Det var i oktober 2019 at den tidligere eieren kunngjorde at det ville trekke seg ut av det norske markedet etter skuffende resultater.

I tredje kvartal 2019 meldte den daværende engelske hovedeieren om en negativ «like-for-like»-vekst på 16,5 prosent, mens fallet i fjerde kvartal var på 18,4 prosent.

Nå er det er altså det norske selskapet DP Norway som skal drive videre etter at 71 prosent av aksjene som tidligere tilhørte DP Group plc, ble kjøpt tilbake av Bergh og Co.

DP Norway vil etter avtalen være eid 69 prosent av Pizza Holding, hvor Bergh er majoritetseier, mens den resterende aksjeposten vil tilhøre Birgir Bieltvedt.

Blant andre har aksjemilliardær Edvin Austbø en andel på litt over seks prosent i Pizza Holding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.