Store deler av varehandelen – og særlig bransjer som byggevare, elektronikk og sport – fikk sin beste periode noensinne under pandemien. Den ekstreme etterspørselen, kombinert med utfordringer på tilbudssiden, gjorde at bedriftene dro på med innkjøp for å være sikre på å ha nok varer.

Etter den søte kløe, kommer den sure svie. Når proppen i forsyningskjedene omsider løsnet og varene kom frem, har det tilfeldigvis sammenfalt med svakere etterspørsel som følge av den høyeste inflasjonen på flere tiår, kraftige rentehevinger, energikrise og krig i Europa, samt en generell dreining tilbake mot tjenester og opplevelser.

– Det som først og fremst har truffet store deler av norsk varehandel er en helt ekstrem situasjon på marginen. Det er en ubalanse i markedet med altfor mye varer, og dette gjelder kanskje spesielt i vår bransje, sier Erik Sønsterud.

Tungsolgte kapitalvarer

Sønsterud er toppsjef i Elkjøp Nordic, som består av Elkjøp Norge, Elgiganten Sverige, Elgiganten Danmark og Gigantti Finland. Konsernet er eid av britiske Currys, som er børsnotert i London.

Konsernet fikk i første halvdel av det avvikende regnskapsåret 2022/2023 en omsetning på 22,3 milliarder kroner, tilsvarende et fall på én milliard kroner fra året før. Første halvår av regnskapsåret går fra mai til oktober. Salgsfallet er minst i Norge og Sverige, der Elkjøp Norge omsatte for 6,8 milliarder kroner.

Omsetningen lå fortsatt 19 prosent høyere enn i «normalåret» 2019. Men i motsetning til tidligere år, sitter Elkjøp nå nesten ikke igjen med noe som helst lenger ned i regnskapet. Driftsresultatet endte på 22 millioner kroner i første halvår, ned fra 672 millioner kroner året før.

Det er det svakeste driftsresultatet på flere år, men Sønsterud sier han er fornøyd med at selskapet klarer å tjene noe som helst på driften i dette markedet, samtidig som det holder posisjonen som klar markedsleder.

– Det er vanskeligere å få solgt ting i dette markedet, men for kundene er det jo positivt, siden prisene har holdt seg lave. Vi har nok ikke bidratt til inflasjonen, sier Sønsterud.

Elkjøp har foreløpig klart seg uten nedbemanninger, men har gjort større kostnadsbesparelser i form av ansettelsesstopp og redusert forbruket av andre kostnader.

– Hvilke varer er det som er mest tungsolgt nå?

– Vi kommer fra en periode med veldig sterk etterspørsel etter tv-er, så der har det vært vanskelig å holde volumene oppe. Det samme gjelder for hvitevarer og utstyr til hjemmekontoret som hadde en «boost» under pandemien. Gamingutstyr og mobiltelefoner holder seg bra, noe som blant annet skyldes at det var dårlig tilgang på det under pandemien, sier Sønsterud.

Svak krone

En underkommunisert, men viktig årsak til at lønnsomheten i alle deler av handelsnæringen er under press, er at kronen har svekket seg mot dollar og andre valutaer i år. Det medfører at varer og tjenester som blir importert av Elkjøp og andre, blir dyrere.

– Vi kan ikke tallfeste den eksakte effekten av den svake kronen. Vi har valutasikret deler av det, men den svake kronen er en ganske stor faktor for oss og alle andre som kjøper inn varer i dollar. Prisen på mange komponenter vi kjøper i euro er også i realiteten dollarstyrt, sier Sønsterud.

Sønsterud tror ubalansen i varesituasjonen vil kunne vedvare en stund til, men at det er vanskelig å si hvor lenge og hvordan markedet reagerer.

– Marginskvisen er mye knyttet til ubalansen med varer. Det er vanskelig å si når dette stabiliserer seg, men vi tror det vil være av midlertidig karakter. Vi jobber for å redusere varelageret og opplever at vi har god kontroll, selv om det er for mye varer der ute nå, sier Sønsterud.

– Alle rammes

Andre halvdel av regnskapsåret begynte den 1. november. Sønsterud forteller om et fortsatt krevende marked, men med store forskjeller mellom ulike kategorier og prisklasser.

– Black Week var overraskende bra for vår del, men ukene før og etter har ikke vært særlig gode. Det er generelt en utrolig tøff tid for varehandelen, sier Sønsterud.

Elkjøp har uendret markedsandel fra i fjor og forsvarer dermed sin posisjon som soleklar markedsleder, foran erkerivalen Power. Sønsterud er særlig fornøyd med at de har gjort store it-investeringer for å bygge en sterkere omnikanal, noe han mener de allerede ser salgs- og kostnadssparende effekter av.

– Vi står godt rustet og har en veldig sterk posisjon i markedet. Det er nok mange som har mer utfordringer enn oss, for marginskvisen er noe alle rammes av. Vi ser på dette som en mulighet til å komme sterkere ut på andre siden, sier Sønsterud.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.