– Mens hele Europa går i motsatt retning, beholder norske myndigheter en ordning som i praksis er en subsidiering av utenlandske nettgiganter, på bekostning av norske arbeidsplasser. Samtidig forsvinner stadig flere av nordmenns handlekroner ut av landet. Det er vanvidd, og vi forventer at det ryddes opp i revidert nasjonalbudsjett, sier Harald J. Andersen, direktør for Virke Handel, i en pressemelding.

Tall fra Norges Bank, SSB og Virke Analyse viser at utenlandshandelen på nett økte 281 prosent fra 2011–2017. I samme periode økte netthandelen i norske nettbutikker med 101 prosent.

– Uforståelig

Posten oppgir at de i 2017 mottok totalt 15 millioner pakker fra Kina. Nesten alle er oppgitt til å ha en verdi under 100 kroner. Ifølge Tolletaten oppdages det jevnlig juks med verdideklareringen for å få pakker under 350-kronersgrensen.

– Det er ikke bare den avgiftsfrie grensen på 350 kroner som gjør at norsk handel taper konkurransen mot utenlandske nettaktører. De taper også fordi mange utenlandske nettaktører selger varer som inneholder ulovlige stoffer, og som ikke forholder seg til norske regler om helse, miljø og sikkerhet, sier Andersen.

Han mener det er uforståelig at Norge ikke tar dette på alvor, når EU og Norges naboland gjør det.

– Det gjøres lite kontroll med ulovlige varer, for eksempel giftstoffer i leketøy, tekstiler og kosmetikk. I våre naboland Sverige og Danmark har de i det siste satt økt søkelys på omfanget av ulovlige varer, særlig fra Kina. Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, kan vi ikke la dette fortsette, avslutter Andersen.(Vilkår)