Hovedorganisasjonen Virke, som blant annet organiserer varehandelen, har laget nye prognoser for årets julehandel.

1.