Finansdepartementet ber Skattedirektoratet vurdere hvordan mikrobryggerier kan få redusert alkoholavgifter med opp mot 20 prosent. 

Finansdepartementet har tatt innspillene fra bryggerinæringen til etterretning og nå kan de minste bryggeriene få betydelig avgiftslette.

Bryggeri- og drikkevareforeningen har fremmet følgende forslag som nå skal vurderes av Skattedirektoratet: 

  • Øl fra 3,7 til 4,7 volumprosent gis 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50.000 literne.
  • 15 prosent rabatt for volum mellom 50.000 og 100.000 liter.
  • Ti prosent rabatt for volum mellom 100.000 til 150.000 liter.
  • Fem prosent rabatt for volum mellom 150.000 til 200.000 liter.

Reduksjonen skal gjelde øl fra både norske og utenlandske små bryggerier. 

Petter Nome i Bryggeriforeningen.
Petter Nome i Bryggeriforeningen. (Foto: Gunnar Lier)

– Svært gledelig! Et forslag som kan redde et hundretall arbeidsplasser og skape mange nye, sier Bryggeri- og Drikkevareforeningens direktør Petter Nome i en melding.

Har tatt fire prosent av markedet

Statistikk fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at over 120 nye småbryggeriene nå brygger vel fire prosent av alt ølet som drikkes i Norge. Samtidig står de for 24 prosent av årsverkene i bryggerinæringen.

– Vi har vært vitne til en utrolig næringsutvikling i et hundretall kommuner fra Lindesnes i sør til Longyearbyen i nord. Mange av de lokale bryggeriene har også blitt viktige samarbeidspartnere for turistnæringen og lokale matprodusenter, sier Nome.

Han understreker samtidig at mange av disse arbeidsplassene henger i en tynn tråd:

– Bryggerne tar ut lite lønn og i tillegg til de betalte årsverkene har vi beregnet at det legges ned over hundre ubetalte årsverk i bryggeriene hvert år. Eierne selv, sammen med slekt og venner, jobber ofte gratis i håp om at det en dag skal bli lønnsomt.

Går til investeringer

Nome kan ikke love billigere øl.

– Dette ølet er ofte dobbelt så dyrt som «vanlig» øl og slik vil det fortsatt være. Lavere avgifter vil bli investert i arbeidskraft eller driftsmidler.

Finansdepartementet vil vurdere saken nærmere etter at høringen er avsluttet.(Vilkår)