Forbrukerrådet ville gi dagligvarekundene mulighet til å overvåke prisene løpende mens de var ute på shopping og øke konkurransen i dagligvaremarkedet. 

Når den nye tjenesten Peiling lanseres onsdag under Arendalsuka er det derimot ikke basert priser i sanntid, men historiske priser. 

Underveis har offentlige tilsyn og dagligvareaktører stått mot hverandre. Fra flere hold stilles det nå spørsmål om tjenesten i regi av Forbrukerrådet vil få den ønskede effekten.

– Vår bekymring etter det vi har sett på forhånd er at opplysningene blir mer villedende enn god kundeinformasjon. Forbrukerrådet har lovet en tjeneste som hjelper kunden å finne frem til de butikkene som er billigst. Da må man også ha et verktøy som viser det, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Intensjonen var å gi løpende informasjon fra kassesystemene i dagligvareforretningene, men Konkurransetilsynet fryktet metoden ville føre til prissamarbeid og fikk stoppet det opprinnelige forslaget.

– Etter det vi har sett kommer nå en tjeneste med en handlekurv der man ikke vet prisene på enkeltvarer og med forrige ukes priser. Eksempler vi har sett viser heller ikke kampanjepriser som er de prisene varene virkelig ble solgt for den uken, sier Friis.

Ingen hjelp for kunden

Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum stiller spørsmål ved om tjenesten er til hjelp for kunden.

– Vi har hele tiden sett på dette som et prisverdig initiativ med mange gode intensjoner. Slik portalen er blitt, er vi usikre på om kunden blir klokere. Spørsmålet er om dette gir åpenhet om pris. Intensjonen var å gi priser i sanntid slik at man vet hva melken koster i dag, ikke for en uke siden.

Norgesgruppen har også kommet med innvendinger. 

– Vi ser positivt på alle tiltak som gjør kundene mer opplyst. Det vi har etterlyst, er at tjenesten ikke bare beskriver priser, men også kvalitet. Der har Forbrukerrådet en jobb å gjøre, sier næringspolitiske direktør Bård Gultvedt.

Mindre lokalmat og mangfold

Kritisk er også Nina Sundqvist som er administrerende direktør i Matmerk. Hun er bekymret for at kjedene vil skru opp prisene og hente ut marginer på varer som ikke måles i appen.

– Jeg er redd at kjedene vil fortsette å jage pris og ta en uforholdsmessig pris og ta inn sin fortjeneste på varer som ikke er på listen i appen.

Hun frykter at lokalmat og økologiske produkter kan bli skadelidende i en forsterket priskonkurranse.

– I Matmerk er vi opptatt av at verktøyet også skal se på mangfold og kvalitet. Nå ser det ut til at det blir bare pris. Vi er opptatt av at forbrukerne skal kunne gjøre et kvalifisert valg.

– Synes du det er underlig at Forbrukerrådet nå kjører så tungt på pris i portalen når de tidligere har bekymret seg for supermarkedenes situasjon?

– Hvis jeg har forstått det riktig presenteres ikke prisene i sanntid, men for den siste uken. Da har vi uansett VGs matbørs, og det er ikke mange ører som skiller. Derfor stiller vi spørsmål ved om det er riktig med en tilsvarende app som Forbrukerrådet har ansvaret for. lurer.

I stedet kommer en oversikt som viser priser på utvalgte produkter utregnet som et gjennomsnitt av den foregående uken.

Randi Flesland i Forbrukerrådet poengterer at appen viser prisnivået mellom butikkene.

– Bildet er helt reelt, men det vi får frem viser ikke hele bildet i din personlige handlekurv. Dette er oppdraget vi har fått fra regjeringen ved barne- og likestillingsministeren, sier Flesland som presenterer. 

Hun mener appen gir langt større funksjonalitet enn VGs matbørs og at flere småprodusenter er inne.(Vilkår)