Frukt- og grøntselskapet Gartnerhallen legger fredag frem funnene til den interne granskningsgruppen som ble opprettet etter at en tidligere regnskapssjef underslo 49 millioner kroner fra selskapet.

I en pressemelding skriver Gartnerhallen at landsstyret i organisasjonen har vedtatt å ta ut søksmål mot selskapets revisor KPMG.

Dette skjer ifølge Gartnerhallen etter anbefalinger fra advokatfirmaet Wiersholm som sammen med det uavhengige rådgivingsselskapet KWC har gransket saken på oppdrag fra Gartnerhallen.

Gartnerhallens daværende styre og administrative ledelse får også kritikk i rapporten, som ble offentliggjort fredag.

– Mangler rettslig grunnlag

KPMG er overrasket over søksmålet.

– Vi er gjort kjent med søksmålet via dagens pressemelding fra Gartnerhallen. Vi har også i dag fått oversendt den interne granskningsrapporten, som vi selvsagt vil gjennomgå nøye, sier kommunikasjonsdirektør Guro Steine i KPMG

Hun forteller at søksmålet etter KPMGs vurdering mangler "faktisk og rettslig grunnlag».

– KPMGs revisorer har gjennom sitt aktive arbeid sørget for at saken ble avslørt, og har senere deltatt med å bringe frem fakta og belyse saken overfor Gartnerhallens ledelse og styre, Økokrim og interne granskerne. KPMG er derfor overrasket over søksmålet, sier Steine.

Mener revisor ikke oppfylte sin plikt

Ifølge pressemeldingen fra Gartnerhallen mener advokatfirmaet Wiersholms at revisor KPMG ikke har oppfylt sin plikt til å kontrollere Gartnerhallens internkontroll og til å påpeke mangler ved denne.

Selskapets revisor har ifølge Gartnerhallen avslått å gi granskerne tilgang til sine arbeidsdokumenter i saken.

– Gjennom å ta ut søksmål vil Gartnerhallen få tilgang til dokumentene som bevismateriale, og man vil da ha et bedre grunnlag for å vurdere neste steg, skriver Gartnerhallen i meldingen.

– Vi mener det er riktig å følge opp Wiersholms anbefaling om å ta ut søksmål mot revisor. Vi har et ansvar overfor våre medlemmer for å prøve å få dekket så mye som mulig av tapet underslaget har påført Gartnerhallen, sier styreleder Per Olav Skutle i Gartnerhallen

En del av tapet er ifølge Skutle allerede dekket inn gjennom inndriving fra de tiltalte. Søksmålet mot revisor er ifølge Gartnerhallen en del av arbeidet for å kartlegge om resten av tapet kan dekkes gjennom revisoransvaret.

Kritikk av styret og ledelse

Underslagene skjedde i perioden 2007-2017, og selskapets daværende regnskapssjef har innrømmet å ha underslått i overkant av 49 millioner kroner.

Selv om granskningsrapporten fastslår at underslagene har vært forsøkt grundig skjult, mener granskerne at Gartnerhallens landsstyre i denne perioden ikke i tilstrekkelig grad utøvde den kontroll- og tilsynsfunksjonen det er forpliktet til.

Rapporten konstaterer også at daværende daglig leder ikke fulgte opp sitt lederansvar på tilstrekkelig vis.

– Vi har vært forberedt på at rapporten ville omfatte kritikk mot tillitsvalgte og tidligere ledelse i Gartnerhallen. Granskningen har vært nødvendig, og rapporten gir verdifulle innspill til det pågående forbedringsarbeidet vårt, sier Skutle.

Ba om fengsel i fire til seks år

I begynnelsen av mars behandlet Oslo tingrett straffesaken mot den tidligere regnskapssjefen i Gartnerhallen. Den 56 år gamle mannen har tilstått å ha underslått 49 millioner kroner fra frukt- og grøntselskapet.

Gartnerhallens nye administrerende direktør, Elisabeth Morthen, anslår at selskapet kan inndrive opp mot 15 millioner kroner fra regnskapsføreren og den medtiltalte bonden.
Gartnerhallens nye administrerende direktør, Elisabeth Morthen, anslår at selskapet kan inndrive opp mot 15 millioner kroner fra regnskapsføreren og den medtiltalte bonden. (Foto: Gartnerhallen)

Det meste pengene som ble underslått ble overført til en 45 år gammel bonde på Hedmark.

Økokrim mener at underslaget skjedde etter press og overtalelser fra bonden Ola Smørbøl. Bonden nekter straffskyld og avviser at han utsatte regnskapssjefen for utilbørlig press. Han mener at millionutbetalingene fra Gartnerhallen var lån til gårdsdriften.

Aktor ba tingretten om å dømme regnskapssjefen til fire års fengsel og bonden til fem og et halvt års fengsel. Dom i saken ventes i begynnelsen av april.

Tror 15 mill. kan inndrives.

Gartnerhallens nye administrerende direktør, Elisabeth Morthen, har startet arbeidet med å gjennomføre tiltak og anbefalinger som foreslås i rapporten.

– Økonomirutiner og fullmaktsstruktur er endret, økonomiområdet har fått tilført økt kompetanse og økte ressurser, og det pågår en totalgjennomgang av IT-løsninger, skriver Gartnerhallen i pressemeldingen.

– I tillegg til de tiltak vi allerede har gjennomført eller vedtatt igangsatt, vil vi følge opp granskningsrapportens tilrådinger. sier Morthen

Hun anslår at Gartnerhallen vil kunne inndrive opp mot 15 millioner kroner fra regnskapsføreren og den medtiltalte bonden i saken.

– Styrets vedtak om å saksøke revisor gir administrasjonen grunnlag for å kunne inndrive resten av midlene som Gartnerhallen har tapt gjennom underslaget, sier Morthen.(Vilkår)

Norwegian kraftig opp på klassisk short-skvis
DNs børskommentator forklarer den kraftige oppgangen i Norwegian-aksjen
00:48
Publisert: