På Geilo er Roger Espeli, hotelldirektør på Vestlia og Bardøla, fortvilet.

– Avbestillingene renner inn. Det er veldig stor usikkerhet. Og jeg forstår jo at det nødvendigvis blir mange avbestillinger når vi blir nødt til å dra så langt ned på aktivitetstilbudet.