I årets tre første måneder endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner, noe som utgjør en nedgang på 57 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det går frem av fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

– Dette er imidlertid et større fall enn man kunne forvente, ettersom grensehandel først ble frarådet fra siste halvdel av mars, skriver SSB om tallene.

Tallene baserer seg på en spørreundersøkelse der et representativt utvalg på rundt 1200 deltar. SSB peker på én mulig grunn til at tallene kan være kunstig lave.

– Det kan være at noen av respondentene har kviet seg for å oppgi faktiske turer over grensen foretatt i mars, som kan ha ført til en underrapportering i undersøkelsen, sier rådgiver Jarle Kvile i en pressemelding.

Ser man på 12-månedersperioden fra andre kvartal i fjor til og med første kvartal i år, brukte nordmenn 13,8 milliarder kroner på grensehandel. Dette utgjør et fall på 15 prosent, til tross for at grensen til Sverige først ble stengt 17. mars – de siste to ukene av denne perioden.

I denne perioden ble det likevel gjennomført 100.000 flere dagsturer enn samme periode ett år tidligere. Det gjennomsnittlige handlebeløpet gikk imidlertid ned, fra 1889 kroner til 1592 kroner.

– Det er fire år siden sist gang grensehandelen var på tilsvarende nivå. Det er særlig det lave handlebeløpet i første kvartal 2020 som trekker perioden ned. Fallet på 15 prosent i firekvartalsperioden er det største fallet siden SSB startet å måle grensehandel tilbake i 2004, sier Kvile.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.