Fremtiden til 2200 ansatte og milliardverdier står på spill nå som bostyrer Håvard Wiker skal finne kjøper til det konkursrammede Gresvig-konsernet.

Nå er han og teamet i gang med å jakte aktuelle kandidater.

– Vi har fått en del henvendelser, alt fra noen som vil kjøpe små deler av varelageret til hele virksomheten. Jeg antar at det blir krevende, men det betyr ikke at jeg ikke har tro på det

Bostyrer ønsker fortrinnsvis et samlet salg av verdiene i boet. Et samlet salg betyr at butikkene, varelager og ulike rettigheter selges til en til en kjøper.

– Jeg håper å finne en kjøper til store deler av virksomheten.

Tidligere har noen av de konkursrammede kjedene blitt solgt unna på under 24 timer. Wiker tror ikke det vil skje denne gangen.

– Her vil det ta litt lengre tid å få i gang en ordentlig prosess.

De mange kjedekonkursene den siste tiden har åpnet muligheter for eksperter på restrukturering. I tidligere konkurser har spesialister på oppkjøp sittet på gjerdet og ventet til konkursene var et faktum.

– Er det merkbar interesser fra private equity-selskaper?

– Jeg er veldig spent på det, men jeg er ikke overrasket om det kommer et par henvendelser derfra også.

Olav Nils Sunde har så langt ikke besvart spørsmål om hans familieselskap er aktuelle for å kjøpe hele eller deler av konsernet tilbake etter konkursen.

Mandag formiddag startet bostyrer Håvard Wiker (til venstre) å få oversikt over Gresvig-konkursen. Her er han sammen med Gresvig-sjef Lars Kristian Lindberg.
Mandag formiddag startet bostyrer Håvard Wiker (til venstre) å få oversikt over Gresvig-konkursen. Her er han sammen med Gresvig-sjef Lars Kristian Lindberg. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

To-tre milliarder i varelager

Han legger ikke skjul på at det trengs økonomisk ryggrad for å overta et konsern med fem milliarder i omsetning.

– Det må ligge noen penger der for å overta et så stort konsern. Det er varer som har en verdi ut fra butikk på to-tre milliarder kroner. Det sier seg selv at det uansett er snakk om en kjøpesum på mange hundre millioner kroner, så det må store penger til.

De store husleiekostnadene vil også spille en rolle når fremtiden til Gresvig skal avgjøres.

– Det er voldsomme kostnader hvert eneste kvartal. Hva som skjer med leiekontraktene vil ha betydning for salget, både når det gjelder muligheter og omfang. Det er også et spørsmål hvordan gårdeiere ser på dette.

Ringer rundt

Gresvig sto bak kjeder som G-Sport og G-Max som var under avvikling. Den nye strategien som var i ferd med å bli iverksatt var å erstatte disse butikkene med den internasjonale kjeden Intersport.

Gjennom rendyrkingen av Intersport var planen et tettere nordisk samarbeid.

De svenske butikkene, som eies av oppkjøpsfondet Adelis, kunne også vært aktuelle i en ny felles norsk-svensk konstellasjon.

– Vi skal sette oss på telefonen til alle potensielle interessenter, også for å få avkreftet at de ikke er interesserte. Det er viktig for oss å nå ut til alle mulige.

Eneeier Olav Nils Sunde og bankforbindelsen DNB, som begge er panthavere, har signert en avtale med boet der de garanterer for videre drift i en overgangsfase i håp om at butikkene blir videreført.

– Denne avtalen var viktig å få på plass for å kjøpe seg tid. Det skal være en åpen og ryddig prosess der det er viktig å få frem dokumentasjon.

Bostyrer peker på at en rask avklaring enten er et tegn på at det er en planlagt prosess eller at det bærer preg av nødsalg.

– Jo bedre prosess, jo bedre pris håper vi å få.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.