Fredag ble det klart at Konkurransetilsynet varsler stans i etableringen av Gresvig og Sport 1 som et nytt stort sportskonsern.

Sport Holding, med Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde på eiersiden, ville passert XXL og blitt Norges største aktør.

Blant dem som er kritiske til sammenslåingen er den forhandlereide kjeden Stadion som har 110 tilknyttede butikker. Kjeden har en omsetning på 1,2 milliarder kroner gjennom sitt butikknettverk.

– Vår innvendig er at dette ville blitt en veldig tung aktør. Dette ville blitt et monopol i flere lokalmarkeder, sier Gisle Daviknes i Stadion.

Ett av de store spørsmålene nå er hvor mange butikker det planlagte sportskonsernet må gi fra seg for at konkurransen i markedet skal bli tilfredsstillende.

Peker på syv lokale markeder

Jan Kristoffer Høiland er prosjektleder og jurist i Konkurransetilsynet, og sier tilsynet har innvendinger mot konkurransesituasjonen i til sammen syv lokalmarkeder.

– Vi har angitt i varselet hvilke områder der vi mener at konkurransen er svekket, både lokale markeder og det nasjonale, sier han.

Han påpeker at det kan være flere butikker i hvert lokalmarked, men vil ikke si hvor mange av butikkene som ligger i de geografiske områdene der de har innvendinger mot konkurransesituasjonen.

Høiland vil heller ikke gå i detalj på hvilke områder det er snakk om.

Det er kjent gjennom offentlige versjoner av dokumentene tilknyttet tilsynets informasjonsinnhenting at leverandører og konkurrerende kjeder har vært kritiske.

Peker på fire steder i Norge

Utstyrsleverandøren Norrøna har også vært kritiske. I et brev til Konkurransetilsynet peker Norrøna på at 90 prosent av det norske markedet er kjededrevet – med XXL, Gresvig/Sport 1 og Stadion som de største gjenværende aktørene.

«Enhver leverandør som ønsker å lykkes i Norge, er avhengig av distribusjon gjennom disse grupperingene,» fremkommer det i brevet fra Norrøna.

Den norskeide sportsleverandøren mener at kjedestrukturen påvirker leverandørenes mulighet til å lykkes:

«Norrøna vil potensielt kunne bli blokkert fra aktuelle forhandlere/kjeder ved en sammenslåing om det skulle viser seg at de kommersielle vilkårene som foreligger ikke muliggjør lønnsomhet.»

Konsekvensen kan ifølge Norrøna bli et mer begrenset produktsortiment.

«I enkelte norske områder vil handelen være styrt av en kjede,» står det i brevet.

Norrøna trekker frem spesielt steder som Lillehammer, Otta, Røros, Molde og Kristiansund som steder med begrenset konkurranse.

Kan bli som dagligvaremarkedet

Selv om mye av handelen er flyttet over til nettbutikker, mener sjefen for Stadion-kjeden at nedslagsfeltet til fysiske butikker fortsatt er av stor betydning.

– Blant de tradisjonelle sportsbutikkene ville de fått 60 prosent av butikkene og det ville blitt en total ubalanse. Bare se på Norgesgruppen og dagligvaremarkedet, og hva som skjer når en aktør blir så dominerende i et marked. Der vokser en stor aktør på bekostning av alle andre, sier Daviknes.

Stadion-sjefen påpeker at det i realiteten bare er to alternativ igjen for frittstående kjøpmenn som trenger en kjedetilknytning.

– Det er enten Gresvig/Sport1 eller oss, ellers er det ingen frivillige kjeder. For det er ikke mulig å melde seg inn i XXL.

Han mener at en by som Lillehammer nå vil stå igjen med bare en sportsaktør hvis Gresvig får slå seg sammen med Sport 1.

– De vil få fullt monopol siden heller ikke XXL har etablert seg på Lillehammer.

En annen av de store medlemskjedene, MX Sport, valgte å avvikle i fjor.

Sport Holding ville fredag ikke kommentere Konkurransetilsynets varsel om stans utover at de nå vil jobbe med et tilsvar.

Det nye konsernet som er under etablering har fortsatt mulighet til å komme med avhjelpende tiltak som kan bedre konkurransesituasjonen.

Dette kan for eksempel være å kvitte seg med enkeltbutikker i dominerende lokalmarkeder.

Partene har frist til 11. september for å komme med tilsvar, før det blir tatt en endelig beslutning senest i oktober.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.