Natt til tirsdag kom beskjeden om at USA vil innføre toll på kinesiske eksportvarer til en verdi av 200 milliarder dollar fra og med neste uke. Tollsatsen vil være på ti prosent, men vil kunne økes til 25 prosent ved inngangen til 2019.

Ikke lenge etter varslet Kina mottiltak.

President Donald Trump har også truet med at dersom Kina svarer med å øke tollen på amerikanske eksportvarer, vil han innføre toller på resten av den kinesiske eksporten til Kina. Totalt importerer USA kinesiske varer for drøye 500 milliarder dollar.

«Negativt for oss»

Industribedriften Nordox på Helsfyr i Oslo følger utviklingen nøye. Eksportbedriften produserer kobberoksid og leverer dette til flere store malingsprodusenter. Mye selges til Kina. Kobberoksid hindrer at skip får groer og brukes derfor i bunnstoff.

– Vi er for frihandel og mindre handel er selvfølgelig negativt for oss dersom det fører til færre skip som pusses opp, skip legges i opplag og det blir generelt mindre skipstrafikk. Men det er veldig langt frem og vil ramme flere enn oss, sier Nordox-sjef Lars Tomasgaard.

Han legger til at han ikke forventer noen inntektseffekter på kort sikt av en opptrappende handelskrig.

Tomasgaard trekker frem at det kanskje høres lite ut med ti prosent toll, men at dette slår hardt ut på deres produkter, i en bransje der det er mye toll.

– Produktprisen har to komponenter, kobber og vårt påslag. Kobber utgjør 75 prosent av prisen, og resten er vårt påslag. Hvis du får toll på produktprisen, vil ti prosent innebære nesten 40 prosent toll målt i prosent av påslaget. Vi har samme problemstilling inn til USA, der vi har en toll på fem prosent, mens vår konkurrent selger tollfritt til Norge og EU, sier Nordox-sjefen.

Selskapet omsatte i fjor for 956 millioner kroner, og satt igjen med 90 millioner kroner i resultat før skatt.

Det er også en annen årsak til at Tomasgaard følger med på tollangrepene fra verdens to største økonomier:

– Det er fordi vi har en stor amerikansk konkurrent, og det er nå fare for at de får toll inn til Kina. Dersom de får toll, vil det føre til en markedsforskyvning som vi egentlig ikke er interessert i. Da må vi plutselig levere betydelig mer i Kina, mens de kanskje må ta deler av vårt marked. Markedet er i balanse, og blir dette forstyrret, gir det ikke gevinster for noen.

Får spørsmål fra bedrifter

– Dersom vi begynner å lete, finner vi nok noen norske bedrifter som ligger i verdikjeden som ødelegges av handelskrigen, sier leder Knut E. Sunde i Norsk Industri, bransjeforeningen for de største norske industriselskapene.

Han forteller at Norsk Industri ikke har begynt på det omfattende arbeidet med å finne disse bedriftene, men mener noen nå må være rammet.

– Norsk industri selger for flere milliarder til det kinesiske markedet, der en god del av produktene inngår i kinesiske produkter, sier han.

Sunde sier at Norsk Industri får mange spørsmål om handelskrig fra norske bedrifter når de er ute på turneer og foredrag.

– De lurer på hvor langt det skal gå og hvor det slutter. De er også nysgjerrige på hvilke produkter som rammes og om det rammer deres bedrift. Det er mange som ennå ikke har fått med seg at de er rammet, forteller han.

Videreforedling kan bli lønnsomt

– Norge eksporterer en vesentlig mengde torsk som videreforedles i Kina og som sendes videre til USA. Denne eksporten kan bli påvirket av økte handelsbarrierer, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Ifølge Rørtveit er det store spørsmålet om hvitfisk vil bli rammet av økte toller, fordi Kina er en av verdens største videreforedler av hvitfisk.

– Dersom fisk fra tredjeland blir rammet av toll før den sendes fra Kina, som for eksempel torsk fra Norge, får dette konsekvenser for de globale verdikjedene, sier Rørtveit.

Han forklarer at dersom økte handelsbarrierer gjør det mindre lønnsomt å videreforedle fisk i Kina, så vil markedet se etter andre alternativer. Kina har en enorm kapasitet for foredling av fisk, og det vil ta tid å flytte denne virksomheten.

– For Norge kan det tenkes at dette blir et intensiv for å flytte videreforedlingen nærmere, sier Rørtveit.

Han understreker at Sjømatrådet ser svært negativt på handelskrigen, og at økte handelshindringer på lang sikt er svært skadelig for sjømatnæringen, selv om enkelte land og selskaper kan se nye muligheter på kort sikt.

Verdikjedene kan bli endret

Avdelingsdirektør for internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre, er svært bekymret for opptrappingen av handelskrigen.

– Norske bedrifter kan bli rammet både direkte og indirekte, sier Myhre.

Det er nå en betydelig andel av handelen mellom USA og Kina som er omfattet av økte tollsatser, og dette kan påvirke de globale verdikjedene.

– Dersom verdikjedene blir endret, vil det påvirke norske bedrifter, sier Myhre.

Videre forklarer han at norsk næringsliv indirekte vil bli rammet dersom handelskrigen demper den globale veksten.

– Opptrappingen av handelskrigen skaper usikkerhet for bedriftene, og det kan påvirke de fremtidige investeringene, sier Myhre.

Vil bli påvirket at valuta

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i handelsorganisasjonen Virke, mener de nye tollsatsene ikke vil påvirke Norge på kort sikt.

– Hvis vi ser på dem som importerer varer fra Kina til Norge, så er dette store aktører som har bygget opp gode relasjoner over mange generasjoner. Selv da Kina sanksjonerte mot Norge etter tildelingen av Nobelprisen til Liu Xiaobo, så merket ikke norske importører noe særlig til dette. Det er fordi kinesisk næringsliv er opptatt av å ha langsiktige relasjoner, sier Madsen.

Et annet spørsmål er hvordan endringen av verdikjedene vil påvirke valutakursene, og Madsen understreker at dette er noe som vil påvirke norsk næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Gruer du deg til renteøkningen? Her er 5 råd som gir deg like god råd
DNs kommentator Anita Hoemsnes forteller hvordan.
00:41
Publisert: