Det er langt fra Washington til Mjøsa, men vest for Norges største innsjø følger man nøye med på hva den amerikanske presidenten Donald Trump har stelt i stand. Fredag trådte nemlig de første straffetollene fra USA i kraft, med 25 prosent ekstratoll på stål og ti prosent på aluminium. Kina «følte seg tvunget» til å svare, og dermed var den første handelskrigen i nyere tid i gang. Handelen i varer for flere hundre milliarder dollar kan komme i spill.

Vera Flatebø er sjef for Hydal Aluminium Profiler as på Raufoss. Hun er spent, og følger nøye med.

Vera Flatebø, administrerende direktør i Hydal Aluminium Profiler AS.
Vera Flatebø, administrerende direktør i Hydal Aluminium Profiler AS. (Foto: Javad Parsa)

– Foreløpig føler vi at det er under kontroll for vår del. Vi opplever ikke noe dramatisk akkurat nå, men vi følger nøye med på utviklingen. Vi har også en sikkerhet til råvaretilgang gjennom kontrakter, sier hun.

Ingen plan B

Selskapet, som blant annet leverer aluminiumsdeler til biler, båter, tog og til bygningsbransjen, har ennå ikke lagt noen plan B.

– Det som har endret seg er råvareprisen, den har lagt seg på et høyere nivå, og det er mer ustabilitet i markedet. I tillegg til at leverandører av aluminium blir mer forsiktige med å tilby kontrakter over et langt tidsrom, det blir mer kortsiktig, sier Flatebø.

– Vi har ingen egne produkter så en økning i råvarepris blir en kostnad som kundene våre får, det blir dyrere for dem, men det er felles for alle i bransjen, legger hun til.

Ståle Karlsen er hovedeier i Hydal Aluminiumsprofiler. Han har merket uroen, men sier at selskapet er vant til store svingninger i aluminiumsmarkedene. Han tror handelskrigen først vil komme med full tyngde etter hvert.

– På kort sikt skal ikke handelskrigen ha noen påvirkning, men på lengre sikt vil det gjøre våre produkter og kunders produkter dyrere. Det er uheldig med tanke på konkurransesituasjonen, sier Karlsen.

– Vi skal ikke bære svingningene i aluminiumsprisene alene, det må kundene bære sammen med oss, sier Karlsen.

Ståle Karlsen er eier av Hydal Group som har datterselskapet Hydal Aluminium Profiler as. Sistnevnte omsatte i fjor for over 700 millioner kroner. Her fotografert på Raufoss-fabrikken i 2015.
Ståle Karlsen er eier av Hydal Group som har datterselskapet Hydal Aluminium Profiler as. Sistnevnte omsatte i fjor for over 700 millioner kroner. Her fotografert på Raufoss-fabrikken i 2015. (Foto: Klaudia Lech)

Anders Artelius er utviklingsleder i Benteler, et annet industriselskap på Raufoss.

– For oss er det for tidlig å si hvordan handelskrigen vil påvirke. Vi leverer til bilprodusentene, så vi må vente på hva de gjør. Vi har også produksjon i USA, men vi har ikke sett tydelige effekter ennå, sier han, men understreker at de er i løpende dialog med kundene.

Børsnoterte Kongsberg Automotive ønsker ikke å kommentere hvordan handelskrigen påvirker deres virksomhet.

Dårlig nytt for Norge

Senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter, Olav Chen i Storebrand, mener handelskrigen kan bli svært uheldig sett med norske øyne.

– Den kan potensielt få store konsekvenser, men i første omgang er det vanskelig å si noe om den direkte effekten. Handelskrig er dårlig nytt for en liten åpen økonomi som Norge, sier Chen.

Aksjeeksperten tror Norge har lite å komme med når handelsstormaktene USA, Kina og EU nå forhandler for å få til løsninger.

– EU, Canada og Mexico fikk fritak en liten stund, før tollsatsene likevel ble innført. Norge fikk ikke engang komme til forhandlinger, selv om vi eksporterer stål til USA, sier han.

Et rustningskappløp

Knut E. Sunde er leder Norsk Industri, bransjeforeningen for de største norske industriselskapene.

– Frykten er at om det nå trappes opp så kommer det til å bruke lang tid på å trappe ned igjen. Det går prestisje i saken, både fra amerikansk side, EU, og Kina. Det er et rustningskappløp vi kjenner fra tidligere tider, sier han.

Industri-sjefen frykter at krisen vil vedvare i årevis.

– De som baserer en stor del av sin eksistens på eksport må ta det innover seg. Det er klart at enhver usikkerhet i markedene påvirker investeringsviljen, og det verste industriledere vet er slik usikkerhet, sier Sunde.

– Vi er svært bekymret

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, ser med skrekk og gru på utviklingen i handelskrigen.

Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Han sier at han er svært bekymret over utviklingen av handelskrigen.
Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Han sier at han er svært bekymret over utviklingen av handelskrigen. (Foto: Mikaela Berg)

– Det er for tidlig å si noe om de konkrete utslagene dette vil ha, men generelt sett er vi svært bekymret for utviklingen vi ser. Norske rederier baserer sin virksomhet på at verdenshandelen fungerer, og nå ser vi at det går i motsatt retning, sier Solberg.

Norske rederier kan bli kraftig rammet dersom den internasjonale handelen skulle få en nedtur. Særlig vil en nedgang i bileksporten – og dermed behovet for å frakte biler for eksempel fra Sør-Korea og Japan til USA – rammes hardt.

– Det vil bli en svært krevende situasjon dersom det eskalerer på bilsiden. Endringer i biltoll vil kunne påvirke hele produksjonskjeden, og særlig bilfrakt, sier Solberg.

De norske rederiene Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners er blant verdens største såkalte RoRo-rederier, altså roll on, roll off – båter som er spesiallaget med tanke på å frakte biler og lastebiler.

Leter etter muligheter

Kina er en stor eksportør av råvarer, og rammes av de amerikanske straffetollene. Landet har derfor svart med toll på blant annet soyabønner, som vil få konsekvenser for den amerikanske landbruksindustrien. Soyabønnene må imidlertid fraktes på tørrlastskip, og straffetoll kan gjøre at forbruket skifter til soyaolje i stedet.

– Soyaolje fraktes på kjemikalietankere, så hvis kineserne øker etterspørselen etter dette vil det åpne seg nye muligheter for vårt marked, sier investorkontakt Bjørn Kristian Røed i Odfjell, et av Norges største rederier, og spesialist på varer som fraktes i kjemikalietankere.

Av de 44 kjemiske produktene Kina har lagt toll på, er det kun tre som er flytende.

– Produktene tilsvarer kun 0,1 prosent av det totale markedet for kjemikaliefrakt, så handelskrigen har foreløpig ingen stor påvirkning på den daglige driften vår. Vi er mer bekymret for den indirekte påvirkningen dette vil få for den globale veksten, enn hvordan den påvirker oss direkte, sier Røed.(Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28
Publisert: