Norsk helseteknologi er i vekst, og mange selskaper vinner kontrakter i utlandet, men svært få finner den viktige førstekunden i Norge. Kathrine Myhre kalte i vår Norge et «ekstremt dårlig» hjemmemarked for denne industrien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er enig, men mener prognosene ser gode ut for denne pasienten.

– Helsenæringen er blant de bena Norge skal stå på i fremtiden, sier han, og viser til at man på tross av problemene i hjemmemarkedet har høy vekst og stor økning i eksporten i denne næringen.

Til Canada

Høies departement er aktivt med i jobben med en ny stortingsmelding om helsenæringen, og første studiereise går trolig til Canada.

– Mange i næringen har vist til Canada, og vi reiser trolig dit i november for å se på deres modell, sier Høie.

Nye regler

Høie sier innkjøpsreglene tidligere har vært en hindring for nyskapende kjøp. Nye regler gjorde dette enklere i januar, men det tar noe tid å endre praksis, sier han.

– Sykehusinnkjøp HF har fått klar beskjed om at de skal være ute i markedet for å finne nye løsninger, ikke bare bestille det Sykehusene tror de trenger, sier Høie.

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for de store innkjøpene for helseregionene.

Han understreker at mer åpning for innovasjon er viktig både for å gi gründere starthjelp, og for å bedre helsevesenet.

Høie mener Norge ligger godt an innen medisinsk forskning, men at vi bør bli flinkere til å kommersialisere kunnskapen. Norsk lønnsnivå er generelt høyt, men ikke for denne typen industri som krever svært høy kompetanse, påpeker han. Det gir konkurransefordeler.

Han mener vi trenger en holdningsendring til private aktører i helsevesenet. Innovasjon skjer ikke bare blant leverandører av teknologi, men også i måten tjenester blir utformet, påpeker han.

– 80 prosent av næringen er fremdeles helsetjenester, og vi må ha åpen holdning til at private skal kunne være med. Vi må også endre måten vi gjør ting på, ellers får vi ikke tatt ut alle gevinstene, sier han. (Vilkår)

Tjøme er en magnet på finanseliten. Det ble det bråk av.
I sommer er forholdet mellom en arkitekt og kommunens byggesaksbehandlere blitt gransket.
01:31
Publisert: