De to matkasseselskapene skal nå for alvor å ta opp kampen med de tre dominerende dagligvarekjedene i det norske matvaremarkedet, fremkommer det i en pressemelding.

– Både Adams Matkasse og vi har siden oppstarten vært drevet av et ønske om å skjerpe konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert.no-gründer Kjetil Graver. 

Han mener fusjonen vil gi betydelige kostnadsreduksjoner – noe som er helt nødvendig for å konkurrere mot kjedenes enorme stordriftsfordeler.

Godtlevert.no eies av gründerne og Midelfart Invest, mens Adams matkasse ble kjøpt opp av svenske Linas Matkasse som har private equity-fondet Herkules inne på eiersiden. 

Aksjonærene i Godtlevert.no får oppgjør i Linas Matkasse-aksjer. Linas Matkasse, hvor norske Herkules Capital er tungt inne på eiersiden, eier i dag over 90 prosent av Adams Matkasse.

Adams Matkasse og Godtlevert.no har en årlig omsetning på henholdsvis 330 og 390 millioner kroner og nærmere 25 000 og 30 000 kunder.

– Til sammen har vi under en halv prosent av det norske dagligvaremarkedet. 700 millioner kroner i samlet omsetning er et stort beløp, men likevel er vi små. Vi vil bli en stor spiller, og derfor er vi nødt til å gjøre en slik fusjon, sier Kjetil Graver til DN.

Matkasseselskapene har lagt bak seg en periode med sterk vekst, men marginene har latt vente på seg. 

Markedet har de siste årene vært preget av konsolidering. Kolonihagen, som også driver med salg av middagskasser, ble i fjor kjøpt opp av Rema. 

– Er det svak likviditet som nå gjør at selskapene slår seg sammen?

– Nei, vi har penger i banken og er i god form. Herkules har en forvaltningskapital på 15 milliarder kroner, så ingen av oss er blakke, svarer Graver som skal lede det nye selskapet.

De to merkevarene skal fortsatt leve side om side, men det ligger i kortene at produktspekteret skal utvides.

Herkules Capital tar med dette et nytt jafs av det nordiske matvaremarkedet. I 2015 kjøpte de 35 prosent av aksjene i svenske Linas Matkasse. Linas vil eie 100 prosent av det nye selskapet.

– For vår del er dette et ledd i en betydelig og langsiktig satsing på dagligvaremarkedet både i Norge og internasjonalt. Vi mener denne type aktørers struktur og forretningsmodell gjør at de med troverdighet kan utfordre de etablerte og samtidig tjene penger. Her kan vi bidra både med økonomiske muskler og betydelig bransjekunnskap, sier managing partner Sverre B. Flåskjer i Herkules Capital i pressemeldingen.

Fusjonen er meldt inn til konkurransemyndighetene for endelig godkjennelse. Oslo Economics har gjort en undersøkelse som viser at det i liten har vært direkte konkurranse mellom de to matkasseleverandørene.(Vilkår)