Inne i de dype skogene rundt Rømskog er det slaps og hålkeføre, men den eldre kunden lar seg ikke skremme ned bakken på firehjulssykkel med to nyinnkjøpte koster i kurven.

Kjøpmann Dag Halvorsen (53) har nettopp gjenåpnet nærbutikken i nye lokaler.

– Jeg har drevet i fem år i nedslitte lokaler, og så har vi fått denne. Det er som dag og natt. Jeg kan nesten ikke tro det, sier Halvorsen som eier butikken sammen med kona.

Han har fått en nøkkelrolle i bygda etter at han sluttet som håndverker og flyttet til Rømskog der forfedrene drev butikk frem til 1935.

Kommunen har reist bygget, mens kjøpmann Dag Halvorsen (til høyre) har investert fire millioner kroner i distriktskommunen Rømskog. Her har han fått besøk av Kjell Arne Bjerklund som er kjededirektør i Joker og Norgesgruppens toppsjef Runar Hollevik.
Kommunen har reist bygget, mens kjøpmann Dag Halvorsen (til høyre) har investert fire millioner kroner i distriktskommunen Rømskog. Her har han fått besøk av Kjell Arne Bjerklund som er kjededirektør i Joker og Norgesgruppens toppsjef Runar Hollevik. (Foto: Fredrik Solstad)

Rømskog kommune har bare 690 innbyggere og befolkningsgrunnlaget er så tynt at det til slutt var kommunen som måtte bygge ny butikk.

– Kommunen har reist bygget og ga oss gunstige leievilkår for at bygda skal kunne ha en butikk, sier Halvorsen.

Rød løper

Denne torsdagen har han rullet ut rød løper. Sjefen i Norgesgruppen, Runar Hollevik, er på landeveisturné for å besøke noen av de minste butikkene tilhørende Norgesgruppen.

– Butikken er blitt like bra som hvilken som helst annen butikk. Mange trodde ikke dette var mulig, sier kjøpmannen stolt.

I de første ukene eter åpningen ligger butikken på en 20 prosent salgsvekst.

– Tidligere har vi fått det akkurat til å gå rundt, nå har vi fått butikk ut av det. Egentlig har jeg ikke behov for å tjene mer, bare det går rundt.

Norgesgruppens konsernsjef Runar Hollevik er på rundtur for å se noen av de minste butikkene underlagt landets største dagligvaregruppering. I løpet av 24 timer rekker han åtte butikker fra Østfold til Hedmark, som her på nærbutikken Joker i Rømskog.
Norgesgruppens konsernsjef Runar Hollevik er på rundtur for å se noen av de minste butikkene underlagt landets største dagligvaregruppering. I løpet av 24 timer rekker han åtte butikker fra Østfold til Hedmark, som her på nærbutikken Joker i Rømskog. (Foto: Fredrik Solstad)

65 prosent handelslekkasje

De siste årene er det lavpriskjeder som Kiwi, Rema og Coop Extra som har satt standarden i bransjen med mange nyetableringer og voksende markedsandeler. I skyggen av de store har også Joker klart seg bra.

– Disse butikkene er spådd nord og ned. I fjor økte butikkene sin markedsandel med 0,1 prosent, og de står for rett under fire prosent av det norske dagligvaremarkedet, sier Hollevik.

De kjøpmannseide Joker-butikkene selger varer for over seks milliarder kroner, noe som likevel blir smått mot Norgesgruppens totalomsetning på vel 80 milliarder.

Her like ved svenskegrensen er kjøpmann forskånet for konkurransen fra raskt voksende dagligvarebutikkene på nett, men det er nok av andre tilbud. Butikken er ikke bare utsatt for konkurranse fra lavprisbutikkene i Bjørkelangen og Ørje som mange pendler til. Butikken merker også lekkasjen til Sverige, der kjøpesentrene ligger tett på andre siden av grensen.

– Kommunen har 65 prosent handelslekkasje. Mange handler andre steder på vei hjem fra jobb, og vi ligger bare tre mil fra Töckfors, sier Halvorsen som de siste årene har levert svake plussresultater.

Hollevik mener at Joker-kjøpmennene er blitt eksperter på å drive marginalt.

– Mange av disse butikkene driver med få kunder. De klarer likevel å drive lønnsomt med lav omsetning, sier Norgesgruppens toppsjef.

Hollevik har et drøyt år bak i jobben. Selv om dagligvaremarkedet har flatet ut med en vekst på 1,2 prosent så langt i år, så holder Norgesgruppen en veksttakt på tre prosent så langt i år. Det betyr at matimperiet med Johannson-familien som dominerende eier styrker markedsposisjonen og fortsetter å klatre oppover 40-tallet i markedsandeler.

Kjøpmann Dag Halvorsen legger ikke skjul på at det er morsomt å åpne ny butikk. Den røde løperen ligger ute, men ellers har han ikke kastet seg rundt fordi de store sjefene fra Oslo kommer på besøk.
Kjøpmann Dag Halvorsen legger ikke skjul på at det er morsomt å åpne ny butikk. Den røde løperen ligger ute, men ellers har han ikke kastet seg rundt fordi de store sjefene fra Oslo kommer på besøk. (Foto: Fredrik Solstad)

Tilbudene er alfa og omega

Joker-butikkene har en snittomsetning på 13,3 millioner kroner. Til sammenligning selger lavprisbutikkene for rundt 60 millioner kroner i snitt.

Mens Rema utelukkende har en kjede, så har landets mektigste dagligvareaktør Norgesgruppen eid av Johannson-familien spredt seg på fem kjeder med alt fra store supermarkeder og ned til nærbutikkene i Joker.

Innen Norgesgruppen praktiseres en likebehandling som gjør at alle butikkene får samme innkjøpspriser. For å overleve er en Joker-butikk avhengig av å legge på en større fortjeneste for hver vare sammenlignet med en lavprisbutikken som selger langt høyere volumer.

– Omsetningshastigheten er avgjørende for utprisen. En lavprisbutikk som omsetter for 100 millioner har langt høyere omsetningshastighet enn en mindre butikk som selger for 10 millioner kroner. Prisforskjellen er likevel mindre enn mange tror, sier Kjell Arne Bjerklund som er kjededirektør i Joker.

I motsetning til lavpriskjedene, mener han at Joker-kjeden er langt mer kampanjedrevet.

– Det er to helt forskjellige måter å drive butikk på, sier Bjerkelund.

– Tilbudene er alfa og omega. Uten tilbud hadde vi bare kunnet pakke sammen, tilføyer kjøpmann Halvorsen.

Kjøpmann Dag Halvorsen merker intens konkurranse selv om lavprisbutikkene ligger flere mil unna. Han bygger lojalitet hos bygdefolket og hyttefolket med klassikere som helgetaco.
Kjøpmann Dag Halvorsen merker intens konkurranse selv om lavprisbutikkene ligger flere mil unna. Han bygger lojalitet hos bygdefolket og hyttefolket med klassikere som helgetaco. (Foto: Fredrik Solstad)

Teknologi letter hverdagen

Dag Halvorsen tilbyr både post i butikk, spill og har installert nye bensinpumper for å spe på inntektene. I et hjørne har han også en kaffekrok.

– I Joker har vi 500 kjøpmenn som er med på å skape samlingspunkt i distriktene. De bidrar til at vi kan ha spredt bosetning, sier Hollevik.

Han påpeker kjøpmennene har investert en halv milliard kroner i oppgradering av sine butikker i løpet av de tre siste årene. Mange av dem har vært med i Norgesgruppen siden starten og er med som mindretallsaksjonærer.

Distriktsbutikkene får støtte til drift og investeringer gjennom det offentlig finansierte Merkur-programmet. I den nye butikken har Halvorsen investert fire-fem millioner kroner, blant annet i teknologi som elektronisk hylleprising og et moderne C02-kjøleanlegg. Butikken er også koblet på et automatisert hyllepåfyllingssystem som håndterer varebestillinger.

– For de minste butikkene er dette tunge investeringer. Mange av disse prosessene sparer kjøpmannen arbeidstimer som han heller kan bruke ute i butikken blant kundene, sier Hollevik før han haster videre til neste Joker-butikk på sin landeveisturné.(Vilkår)