- Ingvar Kamprad har i stillhet sovnet inn i sitt hjem i Småland. Han ble født i 1926 i Småland gründet Ikea allerede som 17-åring. Ingvar kommer til å bli savnet og hjertelig minnet av sin familie og Ikea-ansatte i hele verden, skriver Ikea på sin svenske Twitter-konto.

Det var den svenske næringslivsavisen Dagens Industri som meldte om saken først.

Styreleder Lars-Johan Jarnheimer i Ingka Holding, Ikeas morselskap, bekrefter overfor DI at Kamprad døde lørdag.

- Det har han gjort, selv om man trodde det aldri ville skje. Det er bare trist, men samtidig får man glede seg over at han fikk et langt og innholdsrikt liv. Jeg tror han har hatt mye moro under oppbyggingen av Ikea, sier Jarnheimer til DI.

Konsernsjef i 43 år

Kamprad har vært en av Sveriges mest suksessfulle gründere etter at han grunnla Ikea i 1943. Han var sågar konsernsjef i selskapet helt frem til 1986, og satt i styret til Inter Ikea Group helt frem til 2013, ifølge Dagens Industri.

DN Lørdag intervjuet Kamprad over epost da han trakk seg ut av Ikea-styret i 2013. Da skrev Kamprad at han i 40 år hadde grublet på hvordan man skulle føre selskapet videre.

Det er sønnene Peter, Jonas og Mathias som har videreført Kamprad-familiens eierpost i Ikea.

Ulike ansvarsområder

Overfor DN sa familiens talsmann, Per Heggenes, i 2013 at ingen av de tre sønnene alene skulle ta over konsernet, men ha ulike ansvarsområder.

Da Kamprad trakk seg tilbake i 2013, fikk Mathias Kamprad hans plass i styret til Inter Ikea, mens Jonas Kamprad fikk ansvaret for å følge opp produktutvikling gjennom datterselskapet Ikea Group, og Peter Kamprad fortsatte som styreleder i det uavhengige konsernet Ikano, som driver med finans og forsikring, i tillegg til å drive fire Ikea-varehus.

– Jeg har fortløpende diskusjoner med sønnene mine om fremtiden (...) Jeg er trygg på at de vil gjøre hva de kan for å sikre at Ikeas kjerneverdier og det sterke konseptet vil styre selskapenes videre utvikling, skrev Kamprad da.

Preget Löfven

Sveriges statsminister Stefan Löfven er også preget. Han kaller Kamprad en «inspirator med stort engasjement så vel internasjonalt som for svensk landsbygd».

– Jeg har mottatt den triste meldingen om Ingvar Kamprads bortgang. Jeg tenker først og fremst på hans familie og alle hans venner. Ingvar Kamprad var en unik entreprenør som har betydd mye for svensk næringsliv og som har gjort hjemmeinnredning tilgjengelig for alle mennesker, og ikke bare et fåtall, sier statsministeren.(Vilkår)