Alarm- og sikkerhetsleverandøren Sector Alarm omsatte for drøyt 4,2 milliarder kroner i fjor, en økning på rundt ni prosent sammenlignet med året før.

Også lønnsomheten fikk seg et solid løft. Resultat før skatt økte med nær 50 prosent til 266 millioner kroner.

Jørgen Dahl, gründer og hovedeier kjøpte seg i fjor opp i Sector Alarm og gjennomførte en omorganisering av konsernet.
Jørgen Dahl, gründer og hovedeier kjøpte seg i fjor opp i Sector Alarm og gjennomførte en omorganisering av konsernet. (Foto: Elin Høyland)

Til tross for dette fikk konsernets balanse seg en real trøkk i året som gikk. Sector Alarm Holding as kjøpte i fjor 15 prosent av sine egne aksjer fra hovedaksjonær Isanor Invest, som er eid av gründeren Jørgen Dahl.

– Disse transaksjonene ble sluttført i 2017 og medførte en reduksjon av egenkapitalen i konsernet på 979 millioner kroner fordi aksjene er kjøpt og solgt til antatt markedspris, skriver styreleder Jørgen Dahl i sin årsberetning.

Resultatet er at Sector Alarm-konsernet gikk ut av 2017 med en negativ egenkapital på 457 millioner kroner.

Stoppet Ferd-kjøp

– Dette skyldes i hovedsak kjøp av aksjer fra minoriteter til pris høyere enn opprinnelig kostpris ved konserndannelse og opprinnelig måling av goodwill og merverdier, skriver Dahl.

Han har ikke vært tilgjengelig for kommentar mandag.

Aksjekjøpet er en etterdønning etter en konflikt mellom eierne i selskapet. I oktober i fjor skulle gründer Jørgen Dahl møte fire andre aksjonærer i Asker og Bærum tingrett for å krangle om verdsettelsen av selskapet. Bakteppet var at de fire aksjonærene hadde inngått en avtale om å selge sine 15 prosent av Sector Alarm til milliardær Johan H. Andresen og hans familieselskap Ferd.

Jørgen Dahl stoppet salget ved å kreve forkjøpsrett på aksjene, men partene ble ikke enige om prisen Dahl skulle betale. Få dager før partene skulle møtes i retten ble det inngått et forlik.

Det endte altså med at Jørgen Dahl og hans Isanor Invest kjøpte aksjene som ellers ville ha havnet i Ferd-systemet. Årsregnskapet til Isanor Invest viser imidlertid at aksjene ikke ble lenge i Dahls kiste. På tampen av 2017 ble de solgt tilbake til Sector Alarm.

Henter ikke friske penger

Formelt var det selskapet Sector Alarm Holding as som kjøpte 15 prosent av sine egne aksjer fra Isanor Invest.

I Isanor Invests årsberetning understreker Jørgen Dahl at den bokførte egenkapitalen på minus 457 millioner kroner ikke reflekterer de virkelige verdiene i konsernet.

Styret legger heller ikke opp til at konsernet skal tilføres ny kapital for å styrke balansen.

– Konsernet anslår at egenkapitalen vil bli positiv i løpet av en tre-fem års periode da årsresultatene har økt de siste årene og styrets vurdering er at det ikke foreligger risiko tilknyttet fortsatt drift, skriver Jørgen Dahl i sin årsberetning.

Prises til 8,3 milliarder

Nå konsolideres eierstrukturen og konsernet omorganiseres, noe som medfører endring av hvilke regnskapsprinsipper som benyttes.

Av Isanor Invests årsregnskap fremgår det at de interne transaksjonene i Sector Alarm priset virksomheten til nær 8,3 milliarder kroner. DN får bekreftet av selskapet at transaksjonene er gjennomført til antatt markedspris og at selskapet har fått bistand fra en uavhengig tredjepart til å fastsette denne verdien.

Sector Alarm-konsernet hadde i 2017 et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 917 millioner kroner. En sjablongmessig verdsettelse basert på ti ganger ebitda ville ha priset selskapet til drøyt ni milliarder kroner, men det er en rekke selskapsspesifikke faktorer som i praksis innvirker på denne beregningen.

Grønt lys til Nokas-salg

I slutten av juni meldte Nokas at selskapet har inngått en avtale om å kjøpe Sector Alarms vektervirksomhet i Sverige og Finland som drives under merkevaren Avarn Security.

– Oppkjøpet vil øke omsetningen i Nokas fra drøyt fem milliarder til rundt åtte milliarder, sier Nokas-sjef Hiene Wang.

Han forteller at drøyt 86 prosent av Nokas-aksjonærene var representert på generalforsamlingen sist fredag da det skulle stemmes over oppkjøpet.

– Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, sier Wang.

Partene må nå vente på godkjennelse fra konkurransemyndighetene i Sverige og Finland.

Avtalen med Nokas innebærer også at Sector Alarm blir største aksjonær i Nokas.

– Det gjøres fortløpende vurderinger av muligheten for ytterligere ekspansjon. Konsernet er godt posisjonert for å delta i oppkjøpsprosesser, skriver styreleder Jørgen Dahl i årsberetning til sitt selskap Isanor Invest. (Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28
Publisert: