– Det er mange som snakker om «kjøpesenterdøden», men vi fortsetter å satse der. Det er der vi møter mesteparten av våre kunder, og det er viktig å være der kunden er. Det er klart det er tøff konkurranse i markedet, men vi er relativt fornøyd med slik det gikk i fjor.

Det sier Anders Tandberg, Business Controller i Kappahl as.

Kleskjeden har de siste årene opplevd solid vekst i Norge, og har siden 2014 en samlet omsetning på mer enn seks milliarder kroner. Samtidig har kleskjeden levert overskudd hvert år siden 2002.

Trenden fortsatte også i 2019. Det går frem av Kappahls ferske årsregnskap, som viser en omsetning på 1,2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 49 millioner kroner. Omsetningsmessig er det en liten oppgang fra året før, da kleskjeden omsatte for 1,19 milliarder kroner.

Selskapet opererer med avvikende regnskapsår, som strekker seg fra 30. september 2018 til 31. august 2019.

DN har i en rekke artikler omtalt et stadig tøffere marked for butikkjeder, spesielt innen sportsutstyr. Likevel sier Tandberg at «butikkdøden» ikke er noe de har lagt spesielt merke til.

– Ser vi at vi har ulønnsomme butikker må vi iverksette tiltak, mens situasjonen kan være helt motsatt andre steder. Det er slik vi har jobbet i alle år. Vi ser ingen butikkdød, sier Tandberg, som sier at det er de fysiske butikkene som fortsatt er størst for Kappahl.

Fortsetter veksten på nett

Kappahl as er et heleid datterselskap av Kappahl ab i Sverige. Den norske virksomheten har hovedkontor i Fredrikstad.

I regnskapsåret 2019 hadde Kappahl 99 butikker rundt om i landet. Frem til 31. august i fjor ble det åpnet to nye lokaler, mens to ble stengt i samme periode.

Selskapets bruttomargin ble 56,3 prosent, en nedgang fra 58,1 året før. Det kommer som følge av noe høyere prisnedsettelser og økte innkjøpspriser, skriver selskapet i årsrapporten.

Samtidig opplyses det at Kappahl fortsetter å vokse på nett, og at e-handelen utgjør en økende andel av selskapets totale omsetning.

– Det er mange om beinet innenfor vår bransje, og jeg tror ikke konkurransen blir noe svakere. Men jeg er optimistisk for året vi står foran, vi satser aktivt på nett og skal fortsette i samme spor. Det er ikke til å stikke under en stol at netthandelen er viktig, samtidig som man må prioritere både det og de fysiske butikkene, sier Tandberg, som tror på moderat vekst i 2020.

Flere risikofaktorer fremover

Av det ferske årsregnskapet kommer det frem at Kappahl hadde en samlet investeringsutgift på 34,2 millioner kroner i fjor, og det blir opplyst at pengene i hovedsak er blitt brukt til åpning av nye butikker, samt ombygging av eksisterende butikker. Per 31. august 2019 hadde selskapet en likviditetsbeholdning på 14,5 millioner kroner og en egenkapitalandel på 44 prosent.

Samtidig pekes det på flere vesentlige risikoer som kan ha innvirkning på selskapets drift fremover.

Konkurransen i bransjen er noe som særlig blir trukket frem som en risikofaktor.

– Kappahl er utsatt for risiko både med hensyn til egen virksomhet og mer generelt relatert til bransjen. Blant de mest fremtredende forretningsmessige risikoene er konkurranse blant motekjeder og evnene til å identifisere og tilpasse seg stadig skiftende motetrender. Det er konstante endringer i bransjen, [ …] og dette vil føre til utfordringer for Kappahl, skriver selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.