Til tross for at påsken ga fire færre handledager enn ifjor økte Kid Interiør omsetningen med 4,9 prosent til 278 millioner kroner i andre kvartal. I første halvår var omsetningsveksten på 7,3 prosent. 

I løpet av kvartalet åpnet Kid Interiør tre nye butikker, og har nå 137 butikker på landsbasis. I mars inngikk Kid Interiør en avtale om å overta fem butikker fra konkurrenten Hansen & Dysvik som besluttet å avslutte sin virksomhet. 

Kid hadde i andre kvartal et resultat før skatt på 10,2 millioner kroner. Dette er en svekkelse i forhold til et resultat før skatt på 14,5 millioner kroner i samme periode ifjor. 

Kids nettsalg økte i andre kvartal med 46,7 prosent. Dette er en svakere veksttakt enn i samme kvartal ifjor, men nettsalget for det siste året øker fortsatt med over 51 prosent til 36,2 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. 

Investor Bjørn Rune Gjelsten eier nær halvparten av aksjene i Kid Interiør (Vilkår)

Her spiller LO-sjefen regjeringen ut
Når Hans-Christian Gabrielsen skal koble av, setter han seg bak trommene.
01:46
Publisert: