Geografisk blokkering og prisdiskriminering ved netthandel skal stoppes, ifølge et forslag fra Europakommisjonen som har vært ute på høring. Norske forbrukere vil få glede av lovendringen som ventes å bli vedtatt i løpet av våren. Nærings- og fiskeridepartementet understreker at den foreslåtte lovgivningen også vil gjelde for EØS-land som Norge.

I dag kan nettbutikker i et land stoppe handel med kunder som har ip-adresser fra andre nasjoner og nekte bruk av nasjonalt betalingskort. På fagspråket kalles det for geoblokkering. Det skal det nå bli slutt på.

Samtidig skal den nye lovgivningen sikre at forbrukerne som ønsker tjenester i et annet EU-land, ikke blir diskriminert i form av pris eller betalingsvilkår.

«Blir ulovlig å diskriminere»

Lovendringene vil gjøre det enklere å kjøpe tjenester fra et land til et annet.

– Det gjelder eksempelvis kjøp av bilutleie og konsertbilletter. Unntaket er blant annet kjøp av varer, sier Kirsti Pamphlett, seniorrådgiver i Forbruker Europa, som er det norske kontoret i et europeiske nettverk av forbrukerkontorer.

Pamphlett viser til at dersom hun ønsker å leie en bil i Spania på nettet, kan hun bli sendt til bilutleieselskapets nettadresse i Norge.

Seniorrådgiveren opplyser at en undersøkelse Forbrukerrådet gjorde i fjor slo fast at 36 prosent av Norges befolkning er blitt hindret i å kjøpe noe på internett på grunn av nasjonalitet eller bosted.

– Resultatet av undersøkelsen viser at det er et utbredt problem at norske og europeiske forbrukere hindres tilgang til det indre marked grunnet nasjonalitet og bosted, sier Pamphlett.

Forbruker Europa støtter EUs lovforslag.

– Men savner reguleringsforslag på nettkjøp av varer over landegrensene, understreker Pamphlett.

«Er EØS-relevant»

Nærings- og fiskeridepartementet la i fjor høst EU-forslaget ut på høring.

– Forslaget er nå til behandling i Europarådet og Europaparlamentet og vil deretter bli vedtatt i EU, sier Christine Spersrud Haug, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

Hun legger til at forslaget vil bli en del av det indre markedets regelverk.

– Slik forslaget nå ligger, er det etter alt å dømme EØS-relevant. Den endelige vurderingen av om regelverket tas inn i EØS-avtalen foretas etter at rettsakten er vedtatt i EU. Ambisjonen er at forslaget skal vedtas i løpet av våren, sier Haug.

Mot 100 milliarder

Daglig leder Henrik Begby Andersen i betalingsformidlingsselskapet Dibs Norge tror at når EU fjerner de digitale grensene, kan det få konsekvenser for strømming av film og musikk.

– Konkurransen innenfor betalte tjenester som strømming kan styrkes. Selskaper som Get, Canal Digital og Altibox kan få større konkurranse fra utenlandske aktører, sier Andersen.

– Selskapet som Get, Canal Digital og Altibox kan få større konkurranse fra utenlandske aktører, sier daglig leder Henrik Begby Andersen i Dibs Norge om de ny EU-reglene om e-handel.
– Selskapet som Get, Canal Digital og Altibox kan få større konkurranse fra utenlandske aktører, sier daglig leder Henrik Begby Andersen i Dibs Norge om de ny EU-reglene om e-handel. (Foto: Dibs)

Dibs startet i 1998 betaling på nett og har over 15.000 nettbutikker som kunder. Dibs er i dag eid av Nets.

– Det tok oss 15 år å nå en milliard transaksjoner, mens neste milliard kun tok tre år. Den tredje milliarden forventer vi langt raskere. Veksten er vanvittig, sier Andersen.

Dibs har estimert at den totale norske netthandelen av varer og tjenester utgjorde 90,6 milliarder kroner. En økning på 16 prosent fra året før.

– Vår prognose er at den norske netthandelen i år vil bli på 100 milliarder kroner. Jeg blir overrasket dersom den norske e-handelsomsetningen blir mindre, sier Andersen.(Vilkår)

Nuria Espallargas klarte noe få trodde var mulig. Nå har Innovasjon Norge og Næringsdepartementet kåret henne til årets kvinnelige gründer
Nuria Espallargas fra Seram Coatings vant kåringen og en halv million kroner på Technoport, Norges største teknologi- og innovasjonskonferanse, i Trondheim.
03:25
Publisert: