Bensinstasjonen i Aurdal i Valdres er en sjeldenhet, for her får du kjøpt både bensin og øl på samme sted.

Frem til nå har en særregel i Alkoholforskriften gjort at bare et fåtall bensinstasjoner og kiosker har fått klarsignal til å ta inn øl i hyllene.

– Hva er forskjellen på en dagligvarebutikk med bensinpumpe på utsiden og en bensinstasjon med butikk, spør Iman Winkelman, leder for bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel.

Nå håper han at en ny stortingsmelding om dagligvaremarkedet åpner for at også kiosker og bensinstasjoner får selge øl i likhet med dagligvarebutikkene.

– Det er en åpenbar diskriminering i bransjer som er i direkte konkurranse med hverandre.

Selger mat, men ikke øl

På Reine i Lofoten driver May Sæthre og datteren Marlene utsalgsstedet Reine kiosk. I dag står det en bensinpumpe på utsiden, men dagligvarer og andre ikke-typiske kioskvarer står for 69 prosent av omsetningen, ifølge deres egne beregninger.

– Dette har alltid vært mye mer enn en tradisjonell bensinstasjon, både i vareutvalg og i tjenester, sier Marlene Sæthre.

Da den eneste dagligvarebutikken på turiststedet stengte dørene, økte utvalget av dagligvarer. Men salg av øl har vært utelukket uten en salgsbevilling.

Når turistene kommer, må de gå 2,5 km hver vei til nærmeste dagligvarebutikk for å kjøpe øl utenfor selve Reine.

I fjor søkte familien om å få selge øl. Om noen uker skal kommunestyret i Moskenes behandle en søknad om salgsbevilling.

Kommuneadministrasjonen har i sin anbefaling vendt tommelen ned, og viser til at kiosker og bensinstasjoner ifølge regelverket ikke kan selge øl.

– Vi mener at dette er mer nyansert, og at Reine kiosk er noe annerledes enn en tradisjonell kiosk og bensinstasjon. Det kan like godt være en nærhandel og en dagligvarebutikk, sier Sæthre.

På Reine i Lofoten driver May Sæthre utsalgsstedet Reine kiosk. Her selger hun dagligvarer og tilbyr mange ulike tjenester, men har så langt ikke kunne selge øl.
På Reine i Lofoten driver May Sæthre utsalgsstedet Reine kiosk. Her selger hun dagligvarer og tilbyr mange ulike tjenester, men har så langt ikke kunne selge øl. (Foto: Privat)

Marlene Sæthre, som selv er jurist, mener at lovens veileder åpner for en viss fleksibilitet for hva en virksomhet kan defineres som.

Hun støtter seg til håpet om at noen kommuner har gjort skjønnsmessige vurderinger av konseptet og gitt salgsbevilling.

– Det er vanskelig å sette noe entydig stempel på oss.

Politisk motvilje

Virke Servicehandel har i flere år jobbet for ølsalg i kiosker og bensinstasjoner, men på Stortinget har det ikke vært politisk flertall.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) vil at kommunene skal få anledning til å gi salgsbevilling for øl til bensinstasjoner og har fremmet forslag for Stortinget.

– Dette er bare ett av de meningsløse forbudene. Vi har tro på lokaldemokratiet. I mange lokalsamfunn er bensinstasjonen lokalbutikken. Vi mener derfor at kommunene bør få ta denne avgjørelsen selv, sier hun.

– Hvor stor er sjansen for at du får flertall?

– Den er lav. Lovverket er inkonsekvent. Øl er en legal vare, men regelverket styrer hvor og hvordan det skal selges. Jeg tror likevel ikke at andre partier vil støtte forslaget.

Nestleder Sveinung Stensland (H) i helse- og omsorgskomiteen bekrefter at Frp foreløpig er alene om å ville åpne for salg av øl på bensinstasjoner.

– Det er alkoholpolitiske argumenter mot dette. Hovedargumentet er at du fort vil få veldig mange flere utsalgssteder og stor tilgang på alkohol. En åpning vil bety flere tusen nye utsalgssteder av alkohol over natten, sier han.

Konkurransevridende

Butikken i Aurdal er ansett som en ren dagligvarebutikk og har ikke problemer med å få salgsbevilling. Bare to av 685 Kiwi-butikker i Norge har en bensinpumpe på utsiden.

Iman Winkelman peker på at det ofte er historisk betinget hvilke utsalgssteder som blir definert som en bensinstasjon.

– Når et utsalgssted først har begynt som bensinstasjon, skal det mye til for å endre på det.

Han synes det er et paradoks at en butikk derimot står fritt til å sette opp bensinpumpe på utsiden. Over 100 norske nærbutikker har ifølge Winkelman fått støtte gjennom det offentlig finansierte Merkur-programmet til å sette opp bensinpumpe.

Han peker også på at bensinstasjoner, spesielt i utkantstrøk, har flere funksjoner som er gjensidig avhengig av hverandre for å skape et driftsgrunnlag. Han mener ølforbudet er konkurransevridende:

– Ølomsetningen i dagligvarebutikkene er på 12 milliarder kroner, og er større enn hele butikkomsetningen på bensinstasjonene. Alkoholsalget er åpenbart den største og mest lønnsomme kategorien for dagligvarebutikkene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.