Norgesgruppen, landets største dagligvaregruppering, legger bak seg to år med rekordhøye inntekter som følge av stengte grenser og flyttet forbruk.

Konsernet økte i fjor omsetningen med 1,5 prosent til 103 milliarder kroner, og satt igjen med 4,9 milliarder kroner før skattekostnad. Inntektene lå hele 18 prosent høyere enn i 2019, siste året før koronapandemien og stengte grenser.

Nå er gullperioden over.

Ifølge konsernsjef Runar Hollevik har dagligvaremarkedet falt fem prosent så langt i år. Hollevik tror det skal falle ytterligere noen prosent.

Og det er ikke det eneste problemet.

Dyrt å drifte

Krigen i Ukraina har drevet allerede skyhøye energipriser enda høyere, og ført til kraftige prisøkninger på en lang rekke av verdens viktigste råvarer. Gjødsel, hvete, gass og mais handles på rekordnivåer i internasjonale markeder.

– Det setter ytterligere trøkk på en krevende vareforsyning, men også økte kostnader i verdikjeden for mat, energi, drivstoff og råvarer. Det er krevende, men håndterbart, sier Hollevik.

Særlig transport er blitt en stor utfordring for Norgesgruppen.

– Enkelte steder har transporten til dels kollapset. Vi har måttet frakte varer med tog fra Kina i stedet for båt. Ting tar lengre tid, og vi må kjøpe inn større volumer i forkant. Vi går også gjennom enkelte varegrupper der vi trenger flere leverandører enn normalt, sier Hollevik.

Også på strømprisene fikk selskapet en smell i fjor. Norgesgruppen handler all strømmen i spotmarkedet, og strømkostnadene steg til 693 millioner kroner, opp fra 317 millioner kroner året før. De høye strømprisene kom først mot slutten av 2021, og har vedvart inn i 2022.

«Lav prisvekst»

Prisendringene fra leverandørforhandlingene justeres i butikkene to ganger i året: 1. februar og 1. juli.

– Har leverandørene varslet ytterligere prisøkninger?

– Ikke noe utover det vi fikk før jul, men vi har nå økte råvarekostnader, energipriser og drivstoffpriser som vil treffe verdikjeden for mat, og det er nye muligheter for forhandlinger frem mot jordbruksoppgjøret 1. juli, sier Hollevik.

Toppsjefen mener Norge påvirkes mindre enn våre naboer av det som skjer i europeiske markeder. Alle som er av den oppfatning at matvareprisene i norske butikker har økt kraftig i det siste, må sette seg inn i SSBs konsumprisindeks, mener han.

– I Norge økte matprisene med 0,8 prosent i februar, målt mot samme måned i fjor. Sammenlignet med den generelle prisveksten var prisveksten på mat lav, og den kom i tillegg etter elleve måneder med fall, sier Hollevik.

Samtidig er det en viss forsinkelse i verdikjeden som gjør at man ikke nødvendigvis ser effektene av varemangel og økte råvarepriser nå.

– Mye vil man ikke merke før til høsten og neste år. Vi henter ikke vår matforsyning på korn- og melsiden fra Svartehavsområdet, men vi påvirkes også av det som skjer på verdensmarkedet, sier Hollevik.

Én mrd. i utbytte

Norgesgruppen står bak kjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker i dagligvare, og Deli De Luca og Mix i kiosk. Norgesgruppen er landets desidert største dagligvaregruppering med en markedsandel på 44 prosent. Imperiet er bygget opp rundt grossistselskapet Asko.

Nylig etablerte Norgesgruppen kjeden Gigaboks, samtidig som det kjøpte billigkjeden Dollarstore. Målet med disse nysatsingene er å hente tilbake omsetning kjeder som Europris og Normal har «stjålet», ifølge Hollevik.

Norgesgruppen har den mediesky Johansson-familien som hovedeier, med rundt 75 prosent av aksjene fordelt på forskjellige selskaper.

Av regnskapet går det frem at det er foreslått et utbytte på til sammen 975 millioner kroner.

Konsernsjef Runar Hollevik tjente 11,5 millioner kroner i fjor, hvorav 7,8 millioner kroner var fastlønn. Pensjon inkludert tjente han nær 15 millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.