– Britiske politikere leker med ilden mens de sager over grenen de sitter på. Britenes barnehageopptreden gjør meg matt, sier Knut E. Sunde, direktør i NHO-foreningen Norsk Industri. Der representerer han over 2800 norske industribedrifter som har sett med bekymring på utsiktene til en hard brexit.

Britiske politikere leker med ilden mens de sager over grenen de sitter på
Knut E. Sunde

Fredag klokken 23 går Storbritannia ut av EU uten en avtale dersom partene ikke kommer til enighet. Onsdag er det toppmøte i EU som skal ta stilling til Theresa Mays bønn om en ny utsettelse til 30. juni.

Det skjer etter at det britiske parlamentet åtte ganger har stemt ned ulike forslag til brexit.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner og kjøpte varer og tjenester for 231 milliarder kroner fra norske bedrifter i 2017, tilsvarende en femtedel av all eksport fra Norge. Olje og gass utgjør storparten, men Storbritannia er også største kjøper av tjenester fra Norge.

Knut L. Baumann.
Knut L. Baumann. (Foto: Tone Buene/Norsk Industri)

– Norske bedrifter har grunn til å bekymre seg. Uansett om utgangen blir hard eller myk, vil situasjonen for norske bedrifter med eksport til Storbritannia bli forverret, mener Knut Baumann, som er EU-spesialisten i Norsk Industri.

Han er den i NHO-foreningen som har fulgt situasjonen i Brussel og London tettest siden et lite flertall av britene stemte for å forlate EU for snart tre år siden.

– Først var det spennende, så litt for spennende, så tragisk. Nå er det bare trist.

Først var det spennende, så litt for spennende, så tragisk. Nå er det bare trist
Knut L. Baumann

Baumann mener regjeringen, med innspill fra alle departementer, har jobbet intenst for å minimalisere skadevirkningene dersom britene går ut uten en avtale med EU, og dermed forlater EUs indre marked.

Nødløsning

Slik oppsummerer EU-spesialisten avtalene som så langt er inngått, som vil gjelde ved en hard brexit:

  1. 15.000 briter i Norge og 20.000 nordmenn i Storbritannia får bli der de er med de rettighetene de har.
  2. En mini frihandelsavtale for varer er inngått som en nødløsning. Denne regulerer industrivarer som allerede er i markedet med de tollsatser man har gjennom EU og EØS. Det betyr nulltoll for industrivarer, og de fiskeri og landbruksvarer som har redusert toll gjennom EØS-avtalen, men den gir ingen beskyttelse mot prisdumping, tekniske handelshindringer eller veterinære helsebestemmelser knyttet til mat og planter.
  3. Luftfartsavtale betyr at flyene mellom Norge og Storbritannia vil gå som planlagt. De som skal på fotballkamp i påsken kan slappe av. Det er også inngått en tilsvarende avtale om veitransport.
  4. En avtale om maritim transport ser ikke ut til å være i havn, men de jobber med en politisk intensjon, der målet er at sjøtransport skal kunne skje så nært som mulig situasjonen i dag.
  5. I tillegg har Stortinget gitt regjeringen fullmakt til å tilpasse forskjellig regelverk for å minimalisere de problemer som måtte oppstå.

– Avtalene er en nødløsning på toll med et lite omfang. De garanterer at vi ikke får toll på bildeler eller kjemiske produkter, mens det er mer uklart hva avtalen sikrer for for eksempel fisk.

Dersom May får gjennomslag for sitt forslag til avtale eller hvis britene klarer å skissere en vei fremover som EU kan godta, vil det bli et nytt pusterom i en overgangsperiode.

Pessimist

Men Baumann er ikke optimistisk til at enden er god.

– Jeg vil nok kalle meg pessimist. Storbritannia vil uansett ikke fortsette som EU- eller EØS-medlem, og resultatet vil da bli en forvanskning og forverring. Britene vil bli skadelidende både politisk og økonomisk, men det vil også handelspartnerne. Store bedrifter som Aibel, Kongsberg Automotive og Elkem er bekymret, men de aller fleste har nok ikke tatt det inn over seg. Det er så stor usikkerhet. De fleste bedriftene vet ikke hva de skal forberede seg på. Men så lenge britene ikke kommer med en idé om hvor de vil, må vi ta utgangspunkt i at det kan gå riktig galt.

Han tror dette kan bli noen av konsekvensene ved en hard brexit:

  • Kaos på grensene. All handel mellom Norge og Storbritannia blir rammet. Avtalene gjør papirarbeidet enklere, men alle havner i en kø der man skal levere eksport- og importpapirer. Det gir store konsekvenser for alt som er ferskvare. Det inkluderer sjømat, men også bildeler, som i dag ofte leveres tre ganger om dagen etter «just-in-time»-prinsippet. De som trenger å eksportere ferskvare, kan få ødelagt hele verdikjeden sin.
  • Det indre markedet regulerer også helse- og kvalitetsbestemmelser som må kontrolleres når britene går ut. Britene har sagt at de vil snu ryggen til i starten. Men EU må kontrollere på sin side for å hindre smugling, kriminalitet og at helseforskriftene overholdes. Bare ett kontaminert kjøttparti er nok til å skape skandale.
  • Eksport av tjenester er ikke regulert av noen avtaler så langt. For britene utgjør det 80 prosent av økonomien. Det er også svært viktig for Norge, ikke minst i olje- og gassektoren der hele leverandørsektoren på hver side av Nordsjøen er svært tett integrert.

Én god side

Baumann betegner britenes håndtering som en skandale.

– I stedet for å samle seg og forstå at dette handler om nasjonale interesser, har de gjort det om til en indrepolitisk borgerkrig, der hovedhensikten har vært å slå motstandere og fraksjoner i hodet. Det er både et demokratisk og et konstitusjonelt problem. Etter tre år, noen få dager før en hard brexit kan være et faktum, klarte Labour og de konservative endelig å sette seg sammen. Det er to dager til de går ut av EU. De skal være godt skodd for å få til en løsning på to dager.

Knut E. Sunde ser én god konsekvens av britenes opptreden:

– Dette kaoset har gitt mange en ny respekt for internasjonale avtaler som EØS og Nato. Det viser at det ikke er noe man tuller med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.