Det gründerdrevede selskapet Kolonial.no har vært landets største suksess i det hurtigvoksende segmentet dagligvarer på nett.

Nå gjøres det endringer i lagerfunksjonen som gjør at behovet for ansatte reduseres med 100 personer. I dag er det 400 ansatte på lageret i heltids- og deltidsstillinger.

Kolonial-sjef Karl Alveng Munthe-Kaas mener det ikke er snakk om en tradisjonell nedbemanning som følge av at det går dårlig.

– Selv om veksten blir kraftig også fremover, vil den ikke veie opp for økningen i effektivitet. Dette gjør at vi dessverre må nedbemanne. Vi endrer også en del stillinger fra 60- til 100 prosent-stillinger.

Kolonial.no vil i år få en omsetning på 800 millioner, ifølge Munte Kaas. Det er nesten en fordobling sammenlignet med i fjor da selskapet solgte for 424 millioner.

Han fastholder at det ikke er noen endring i den opprinnelige strategien.

– Planen har hele tiden vært å få skala og få bedre innkjøpsbetingelser. Nå har vi kommet på et volum der vi både kan og må ta ut en effektivisering.

– Hva går effektiviseringen på lageret ut på?

– Vi gjør flere tiltak i plukking, varepåfylling og terminalaktiviteter. Jeg kan ikke gå mer i detalj, men det er ikke automatisering.

– Vokser dere fortsatt måned for måned?

– Ja, kraftig.

I fjor gikk selskapet med en krone i underskudd for hver fjerde krone som kom inn. Totalt ble underskuddet på 119 millioner. Også inneværende år vil selskapet tape penger.

– Vi vil ikke gå med overskudd i 2017. Det er fortsatt snakk om store tap, og effektiviseringsgevinsten vil først gjøre seg gjeldende neste år. Vi prioriterer fortsatt vekst fremfor lønnsomhet, sier Munthe-Kaas.

Selskapet har de siste årene fått flere nye eiere som har tilført frisk kapital, blant dem Rema som ifjor kom inn som eier med 10 prosent av aksjene.

Den andre nystartede aktøren Marked.no, med Stein Erik Hagens Canica på eiersiden, har fått en tung start og har slitt med store underskudd.(Vilkår)