Torsdag morgen legger netthandelskjempen Komplett frem tall for årets første kvartal. Den ferske rapporten viser en kraftig økning i driftsinntektene som endte på 3,6 milliarder kroner.

Resultatet før skatt ble minus 53 millioner kroner mot 11 millioner kroner i pluss i fjor.

Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på minus 33 millioner kroner av en omsetning på 3,6 milliarder kroner.

Den kraftige topplinjeveksten skyldes oppkjøpet av NetOnNet som bidro med 1,28 milliarder kroner av omsetningen i kvartalet. Tar man vekk bidraget fra NetOnNet falt inntektene med rett over ti prosent.

– Til tross for utfordringer det siste året, ser jeg en klar og lønnsom vei for Komplett fremover. Mens vi fortsetter å utvikle våre styrker og markedsposisjoner, vil vi etterstrebe å akselerere lønnsom organisk vekst, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en børsmelding.

Økt varelager

Det er imidlertid ikke bare på topplinjen at implementeringen av NetOnNet kommer til syne. På utgiftssiden økte kostnadene med nesten en milliard kroner. Varelageret, som økte med om lag 200 millioner kroner i kvartalet til 2,1 milliarder kroner, blir beskrevet som «sunt».

– Vi er trygge på at bedre innkjøpsvilkår, økt synlighet og bevissthet om våre merkevarer, økt kundeklubbdeltakelse og en mer solid prisposisjon vil gi grunnlag for fremtidig vekst og høyere marginer fremover, sier Semlitsch.

Ved utgangen av kvartalet hadde Komplett netto rentebærende gjeld på 1,4 milliarder kroner og en kontantbeholdning på 485 millioner kroner.

I kvartalsrapporten erkjenner selskapet at det har vært en utfordrende start på året, akkurat som ventet. Det vises til usikkerhet i markedet, lav tillit blant konsumentene og begrensede forventninger til forbruk. Alt dette er ventet å påvirke topplinjen fremover, heter det i rapporten.

Sjefsbytte

Komplett har steget friskt på Oslo Børs etter rapporten for fjerde kvartal, som ble lagt frem samtidig som selskapet annonsert at toppsjef Lars Olav Olaussen skulle byttes ut med tidligere Orkla-sjef Jaan Ivar Semlitsch.

Komplett var tidligere heleid av milliardær Stein Erik Hagen, som valgte å ta selskapet på børs sommeren 2021. Hagen innkasserte rundt 1,6 milliarder kroner da han solgte seg ned til en eierandel på rundt 60 prosent.

I dag prises hele Komplett til 3,2 milliarder kroner, etter et kursfall på over 65 prosent siden starten av 2022, justert for fusjonen med svenske NetOnNet.

Hagen-familien eier fortsatt 42 prosent av selskapet, etter å ha bladd opp 450 millioner kroner da Komplett hentet én milliard kroner i frisk egenkapital i fjor høst. Pengene ble hentet for å dekke inn et lån på 1,5 milliarder kroner som ble tatt opp i forbindelse med oppkjøpet av NetOnNet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.