Torsdag morgen la Jaan Ivar Semlitsch frem sin første kvartalsrapport som sjef for den børsnoterte netthandelskjempen Komplett, der Stein Erik Hagen og familien er største eier.

Driftsinntektene endte på 3,6 milliarder kroner, men selskapet måtte konstatere et underskudd før skatt på litt over 50 millioner kroner.

– Til tross for utfordringer det siste året, ser jeg en klar og lønnsom vei for Komplett fremover. Mens vi fortsetter å utvikle våre styrker og markedsposisjoner, vil vi etterstrebe å akselerere lønnsom organisk vekst, sa Semlitsch.

– Ikke i nærheten

Det siste året har den norske kronen svekket seg rundt 20 prosent mot både dollar og euro. Det skaper store utfordringer for Komplett, ettersom en svak krone gjør importerte varer dyrere.

– Det er en krevende valutasituasjon, så det er viktig at vi er på og foretar de nødvendige prisøkningene. Vi må tjene penger, og da må kostnadene tas ut. Noe absorberer vi på kostnadsbesparelser, men det er ikke i nærheten av valutakostnaden, sier Semlitsch til DN.

Semlitsch vil ikke gi noe konkret tall, men understreker at det meste av elektronikkforhandlerens produkter importeres fra utlandet.

– Det har vært prisøkninger, og det blir flere. På den annen side ser vi at konkurrentene kanskje har enda høyere kostnader, blant annet på grunn av husleie.

Selskapet kan imidlertid konstatere at forsyningsproblemene som dominerte nyhetsbildet for to år siden, langt på vei er historie.

– Vi har veldig god tilgang fra alle leverandører, og har en servicegrad på litt over 85 prosent i Norge. For oss er det minst like viktig som prisutviklingen, sier Semlitsch.

Utfordrende forbrukermarked

I kvartalsrapporten erkjenner selskapet at det har vært en utfordrende start på året, akkurat som ventet. Det vises til usikkerhet i markedet, lav tillit blant konsumentene og begrensede forventninger til forbruk. Alt dette er ventet å påvirke topplinjen fremover, heter det.

I Norge og Sverige falt forbrukermarkedet med henholdsvis 12 og ni prosent målt mot fjoråret, justert for oppkjøpet av NetOnNet.

– Vi ser et brukbart salg av nødvendighetsprodukter, mens folk er mer forsiktige når det kommer til kapitalvarer som tv. Gamingsegmentet er i sterk vekst, noe som blant annet skyldes at det har kommet nye grafikkort og oppgraderte maskiner, sier Semlitsch.

I Norge falt bedriftsmarkedet med ti prosent, noe som forklares med lavere etterspørsel fra små og mellomstore bedrifter. Semlitsch har tro på en snarlig normalisering, tross usikkerheten som råder i markedet.

– I sånne tider er det viktig å ha langsiktige briller. Dette markedet gir også noen muligheter, med tanke på investeringer som kan kaste godt av seg. Nå går vi nok en ekstra runde på investeringene for å være sikre på at det blir et bra businesscase, men at det viktig at vi ikke stopper opp, sier Semlitsch.

Ved utgangen av kvartalet hadde Komplett netto rentebærende gjeld på 1,4 milliarder kroner og en kontantbeholdning på 485 millioner kroner.

Frisk kursutvikling

Komplett har steget friskt på Oslo Børs etter rapporten for fjerde kvartal, som ble lagt frem samtidig som selskapet annonsert at toppsjef Lars Olav Olaussen skulle byttes ut Semlitsch. Torsdag faller aksjen rundt to prosent.

Komplett var tidligere heleid av milliardær Stein Erik Hagen, som valgte å ta selskapet på børs sommeren 2021. Hagen innkasserte rundt 1,6 milliarder kroner da han solgte seg ned til en eierandel på rundt 60 prosent.

I dag prises hele Komplett til 3,2 milliarder kroner, etter et kursfall på over 65 prosent siden starten av 2022, justert for fusjonen med svenske NetOnNet.

Hagen-familien eier fortsatt 42 prosent av selskapet, etter å ha bladd opp 450 millioner kroner da Komplett hentet én milliard kroner i frisk egenkapital i fjor høst. Pengene ble hentet for å dekke inn et lån på 1,5 milliarder kroner som ble tatt opp i forbindelse med oppkjøpet av NetOnNet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.