I slutten av mars kom meldingen om at de to store matkasseleverandørene Adams Matkasse og Godtlevert.no ville slå seg sammen. Selskapene har en årlig omsetning på henholdsvis 330 og 390 millioner kroner, og samlet litt over 50.000 kunder.

Men i mai ble det klart at Konkurransetilsynet vurderte å sette ned foten for fusjonen. 

– Vi har varslet at inngrep mot foretakssammenslutningen kan bli aktuelt, fordi vi mener det er rimelig grunn til å anta at den vil hindre effektiv konkurranse, sa avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Nå har imidlertid Konkurransetilsynet snudd. 

– Konkurransetilsynet har foretatt en grundig vurdering av saken der vi har tatt hensyn til en rekke ulike forhold. Vi har konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier Gabrielsen nå, i en melding lagt ut på tilsynets nettside

Gjorde forbrukerundersøkelse

Fusjonspartnerne mente at en fusjon var nødvendig for å få ned kostnadene og bli en reell konkurrent til de etablerte kjedene. Konkurransetilsynet viser i sin begrunnelse til et bredere marked enn bare matkassemarkedet, men fokuserer på nettsalg.

– Leveranser av matkasser skiller seg fra annen handel med matvarer, men har også flere likheter med for eksempel handel med dagligvarer på nett. Det var derfor nødvendig å undersøke hvor nære konkurrenter partene er og hvor sterkt konkurransepresset fra dagligvarer på nett er, sier Gabrielsen.

Konkurransetilsynet opplyser at de har gjennomført en forbrukerundersøkelse for å kartlegge konkurransesituasjonen og at resultatet har vært ett av flere viktige momenter i tilsynets vurdering. De viser også til undersøkelser av utviklingen i andre land. 

– Konkurransetilsynet har etter en helhetlig vurdering i dag orientert selskapene om at tilsynet tillater oppkjøpet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Oppkjøpet ble meldt til Konkurransetilsynet 29. mars og hadde behandlingsfrist frem til 14. juli. (Vilkår)