I flere måneder har Konkurransetilsynet finkjemmet avtalene som leverandørene har med dagligvarekjedene. Tirsdag slo tilsynet til mot Orkla-eide Lilleborg som er en av de dominerende leverandørene i dagligvaremarkedet.

Kolonial.no-gründer Karl Alveng Munthe-Kaas har vært en av frontkjemperne mot maktdominansen i dagligvaremarkedet. Kolonial.no er en av de største matvarebutikkene på nett.

– Dette er veldig interessant. Det tyder på at forskjellene i innkjøpspriser har vært store. Dette kan ha vært et tegn på at det har vært en prisdiskriminering som har vært skadelig, mener Munthe-Kaas.

Forbrukerrådet er fornøyd med at Konkurransetilsynet følger dagligvarebransjen tett.

– Vi har en utfordrende situasjon i dagligvaresektoren med sterk konsentrasjon i begge verdikjedeledd. Det er derfor både viktig og positivt at Konkurransetilsynet følger dette markedet tett. Det er helt vesentlig at en bransje som betyr så mye for forbruker og for samfunnet, leverer og er preget av en sunn konkurransedynamikk, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør handel i Forbrukerrådet.

Kritisk til Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har de siste månedene sjekket innkjøpspriser hos de ti største leverandørene. Hensikten har vært å sjekke om det er blitt gitt urimelig store prisforskjeller i betingelsene til de ulike kjedene.

I neste uke er det ventet at Konkurransetilsynet vil legge frem sin rapport om ulikhetene i innkjøpspriser.

Kolonial-gründeren har tidligere anklaget de store leverandørene for å ha gitt Norgesgruppen rabatter som de etter loven skulle gitt også til de andre kjedene.

Han har også vært kritisk til at Konkurransetilsynet har vært for unnvikende i sin inngripen mot situasjonen i dagligvaremarkedet, og spesielt håndhevingen av bestemmelsen av prisdiskriminering.

Munthe-Kaas mener den angivelige prisdiskrimineringen har vært et problem for nye aktører som vil inn i markedet.

– Dette kan ha vært en måte for leverandørene å holde innkjøpsprisene oppe.

Dagligvaremarkedet har vært kjennetegnet av at det er noen få store aktører. Gjennom flere år er det stilt spørsmål om konkurransen har vært velfungerende.

– Det som nå skjer kan ha enorme konsekvenser for forbrukere, konkurransen og aktører som oss.

Han har tolket uttalelser fra Konkurransetilsynet den siste tiden som at de vil gå tyngre inn i saken.

Har gransket avtaler

Avtalene mellom leverandører og kjeder har stått sentralt i undersøkelsene Konkurransetilsynet har gjort de siste månedene. Tilsynet bekrefter at aksjonen mot Orkla-eide Lilleborg er gjort i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.

– Vi foretar en kontroll for innhente dokumentasjon for avkrefte eller bekrefte vår mistanke om brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord til DN.

Personlig hygiene og rengjøringsartikler har vært kjent for å ha svært gunstige marginer, noe som har gitt både leverandør og kjeder god inntjening. De siste par årene har nye kjeder som Normal kommet inn i dette markedet og utfordret de dominerende aktørene på pris.

Rema og Coop opplyser til DN at de ikke har hatt besøk av Konkurransetilsynet.

Norgesgruppen besvarte DNs henvendelse slik:

«NorgesGruppen har, i likhet med de andre kjedene, i lengre tid hatt tett dialog med Konkurransetilsynet om leverandørenes betingelser. Vi kan bekrefte at tilsynet har vært hos oss i dag for å få mer informasjon. Konkurransetilsynet får naturligvis den informasjon det ber om. NorgesGruppen jobber kontinuerlig med sikte på å ha så gode innkjøpsbetingelser som mulig, slik at vi kan tilby våre kunder lave priser.»

Bare for halvannet år siden slo Konkurransetilsynet til mot dagligvarekjedene. Den gangen var bevisinnhentingen rettet inn mot kjedenes prisjegere og overvåkning av hverandres priser.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har de siste par årene satt i gang flere tiltak mot konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, deriblant arbeidet med lov om god handelsskikk.

Konkurransetilsynet er også tilført flere årsverk for å styrke oppfølgingen av dagligvarebransjen.

De siste månedene har diskusjonen om mulig prisdiskriminering i dagligvarebransjen ført til en opphetet debatt. Munthe-Kaas har blant annet kritisert en partnerskapsavtalen mellom NHH og Norgesgruppen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.