Klokken 09:00 torsdag kommer Konkurransetilsynet med en beslutning om Telenor. Beslutningen er knyttet til en sak fra 2012, bekrefter tilsynets kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbransen overfor DN.

14 dagers razzia

I desember 2012 gjennomførte Konkurransetilsynet og Eftas overvåkningsorgan Esa en razzia i Telenors hovedkvarter på Fornebu på jakt etter dokumenter, korrespondanse, avtaler og strategidokumenter.

Representanter fra Konkurransetilsynet og Esa ble værende på Fornebu i 14 dager. Telenor ble gransket for brudd på konkurranseloven i mobilmarkedet både som grossist og som tilbyder av produkter til sluttbrukere.

Ifølge Konkurransetilsynet skulle Telenor ha misbrukt sin stilling i det norske mobilmarkedet i perioden 2010 til 2014.

Risikerer gebyr på 900 mill.

I forbindelse med samme sak varslet Konkurransetilsynet i 2016 et gebyr på 900 millioner kroner fordi de mente Telenor hindret etableringen av et tredje mobilnettverk. I november samme år ga tilsynet varsel om et foreløpig vedtak om en bot på 906 millioner kroner for misbruk sin dominerende stilling i mobilmarkedet.

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sa konkurransedirektør Lars Sørgard da.

Varselet om gebyr på 906 millioner kroner er foreløpig kun et varslet, og ikke endelig.

Telenor kjenner ikke til innholdet

Telenors informasjonssjef Anders Krokan sier til DN at selskapet ikke kjenner til innholdet i vedtaket fra Konkurransetilsynet.

– Per nå må vi bare vise til Konkurransetilsynet. Nå følger vi bare dramaturgien og håper på positivt utfall, sier han.

Eksklusivavtaler

Fra 2007 bygget Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2, og i utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd, skriver NTB.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering høsten 2016 konkluderte med at Telenor hadde misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010 til 2014 gjennom to typer handlinger som satte utbyggingen av det tredje mobilnettet i fare:

For det første mente tilsynet at Telenors avtalevilkår med Network Norway bidro til redusert lønnsomhet ved utbyggingen av det tredje mobilnettet. For det andre påpekte tilsynet at Telenor hadde inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører, og begrenset dermed det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder.

– Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, sa Sørgard høsten 2016, ifølge NTB. (Vilkår)

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: