Sportskjedene Gresvig og Sport1 har fått klarsignal fra Konkurransetilsynet til å videreføre virksomheten i påvente av en endelig godkjenning.

Konkurransetilsynet understreker at det gis unntak fra gjennomføringsforbudet at eiendommene som overtas – altså butikker og lagre – drives videre i en egen separat juridisk enhet.

Olav Nils Sunde.
Olav Nils Sunde. (Foto: Elin Høyland)

Det betyr i praksis at Gjelsten og Sunde ikke kan slå sammen Gresvig-kjedene G-Sport, G-Max og Intersport, med Sport1-butikkene de eier. De må også opprettholde alle tjenester og leveranser til butikkene i Gresvig-konsernet som trengs for å sikre videre drift.

Det foreløpige vedtaket til Konkurransetilsynet ble gjort før Gjelstens sportskonsern formelt kom inn som partner. I løpet av noen uker kommer den endelige avklaringen om den nye konstellasjonen får overta alle butikkene.

I en mellomfase sikres Gjelsten Holding as og O.N. Sunde as overtagelse av Gresvigs hovedkontor, kjedesentral og hovedlager. De overtar også de egeneide butikkene med varelager, leiekontrakter og ansatte, og avtalene med selvstendige franchisebutikker.

Egen juridisk enhet

Konkurransetilsynet slår altså fast at driften i Gresvig-konsernet skal videreføres som en egen separat juridisk enhet, og ikke slås sammen med Sport1, inntil saksbehandlingen avsluttes og det eventuelt gis grønt lys for å slå sammen kjedene.

24. februar ble det kjent at Bjørn Rune Gjelsten og Gresvigs tidligere eier Olav Nils Sunde hadde undertegnet en avtale med konkursboet i Gresvig der de overtar store deler av eiendelene i boet.

34 av de 94 egeneide butikkene i Gresvig skal legges ned i forbindelse med konkursen og oppkjøpet, og rundt 500 av 2000 arbeidsplasser går tapt.

Alvorlige problemer

Sportsbransjen har vært preget av overetablering og etterspørselssvikt, blant annet på grunn av netthandel. Flere kjeder, som Gresvig og XXL, har havnet i alvorlige økonomiske problemer.

Administrerende direktør i Gresvig, Lars Kristian Lindberg, har ikke besvart DNs henvendelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.