Konkurransetilsynet har de siste månedene finkjemmet sportsmarkedet for å kartlegge hvordan foretakssammenslutningen mellom Sport 1 og de tidligere Gresvig-butikkene vil påvirke konkurransen.

Etter at det først la ned stans i sammenslutningen, har Konkurransetilsynet nå gitt sin godkjennelse for at de to store aktørene får felles eiere.

– På vegne av alle ansatte og butikkdrivere så er vi svært glade for dagens beskjed fra Konkurransetilsynet! Vi trenger mer innsikt i dette før vi kan uttale oss ytterligere, skriver Gresvig-sjef Lars Kristian Lindberg i en tekstmelding.

Den nyetablerte sportsaktøren har fått navnet Sport Holding som eies av Sunde-familien og Gjelsten. Sport Holding kjøpte boet etter Gresvig-konkursen og kan nå videreføre driften av de tidligere Gresvig-butikkene.

– Endte slik vi hadde håpet

– Vi er veldig fornøyde med at dette endte slik vi hadde håpet, sier Petter Schouw-Hansen, som er styreleder i Sport Holding og vært sentral i etableringen av det nye konsernet.

Planen det nye konsernet jobbet ut fra er at Sport 1 og Intersport videreføres som selvstendige kjeder.

– Gjelsten og Sunde har en lang historikk innen varehandel. Som ansvarlige eiere gjorde vi en grundig analyse internt, og også med eksterne rådgivere, før vi besluttet å slå sammen Sport 1 og Intersport.

Den nye sportsgiganten vil bestå av rundt 200 Sport 1-butikker og 160 Intersport-butikker.

Det nye sportskonsernet vil passere XXL og bli landets største aktør i sportsbransjen.

– Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at en sammenslåing av Gresvig og Sport 1 ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i sportsmarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Møtt med skepsis

Både den konkurrerende kjeden Stadion og enkelte leverandører har vært kritiske til den nye sportsgiganten.

DN har tidligere omtalt at tilsynet hadde innvendinger mot konkurransesituasjonen i til sammen syv lokalmarkeder. Ut fra en samlet vurdering har likevel Konkurransetilsynet godkjent sammenslutningen.

Ett mulig scenario var at Sport Holding ville måtte komme med avhjelpende tiltak for å få klarsignal for sammenslutningen. I så fall risikerte Sport Holding å måtte selge butikker i områder med svak konkurranse.

– Vi har kommet til at vilkårene for å gripe inn ikke er oppfylt. Vi har derfor avsluttet saken uten at det er stilt betingelser, sier Gabrielsen til DN.

Konkurransetilsynet mottok partenes tilsvar til varselet 10. september. Konkurransetilsynet har i tillegg til partenes tilsvar både innhentet og mottatt ytterligere informasjon i saken.

– Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn foretatt nye vurderinger, og har kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Disse vurderingene knytter seg blant annet til tilsynets vurderinger av alternativet til en fusjon, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

Styrelederen i Sport Holding mener det nå er et betydelig potensial for effektivisering av driften i et nytt system som kan komme forbrukerne til gode.

– Vi var relativt trygg på våre grundige vurderinger, svarer Schouw-Hansen.

Enorme tap

Konkurransesituasjonen i sportsbransjen har de siste årene vært preget av dårlige vintre, knallhard priskonkurranse og nye nettaktører som har utfordret kjedene.

Gresvig har vært i en veldig presset situasjon med tap i milliardklassen. XXL klatret forbi Gresvig som Norges største sportsaktør.

Gjelstens kjede Sport 1 har derimot vært en lønnsom faghandelskjede som har holdt seg unna den mest aggressive priskrigen i sportsbransjen.

I et forsøk på å rydde opp i tapstyngede konsernet, ble kjedene G-Sport og G-Max i fjor besluttet lagt ned. Derimot skulle Intersport rendyrkes. Omskiltingen til Intersport rakk ikke å bli gjennomført før Gresvig gikk konkurs i februar.

Helt siden februar har konkursboet drevet 16 av Gresvig-butikkene som ble satt på en gul liste for uavklarte butikker.

– Arbeidet med å integrere virksomhetene vil nå starte omgående. Det er beklagelig at våre mange kjedemedlemmer, spesielt i Intersport, har måttet leve i et vakuum og uvisshet gjennom tilsynets behandlingstid. Vi ser nå frem til å tilby butikkene den servicen og oppfølgingen de fortjener, opplyser Schouw-Hansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.