Utredning etter utredning har tatt for seg maktkonsentrasjonen i dagligvarebransjen. Nå etableres et nytt dagligvaretilsyn som skal holde bransjen i tøylene.

Det nye tilsynet legges til Grenland i tråd med regjeringens mål om å etablere nye arbeidsplasser utenfor Oslo.

– Vi har fulgt retningslinjene fra Kommunaldepartementet. Det nye tilsynet vil bli samlokalisert med Forbrukertilsynet. Det vil både gi en del administrative besparelser og faglige fordeler, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til DN.

Flere lokaliseringer er blitt utredet, blant annet samlokalisering med Konkurransetilsynet i Bergen. Til slutt var det Grenland som trakk vinnerloddet.

Røe Isaksen kommer selv fra Porsgrunn, som utgjør en av de to byene i Grenland.

Dagligvaretilsynet vil få et budsjett på fem-ti millioner kroner og ha rundt fem ansatte.

– Dette skal ikke være noe stort og dyrt organ.

Følger opp ny lov

Det nye tilsynet skal følge opp den nye loven for god handelsskikk som skal presenteres for Stortinget innen utgangen av året. Hvis loven blir vedtatt, skal det nye tilsynet være på plass innen 1. januar 2021.

– Dette er et bidrag for bedre konfliktløsning og kultur i bransjen. Dette er likevel bare en bitte liten del av det vi gjør opp mot konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, sier Røe Isaksen.

Tidligere har han uttalt at målet med loven er ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler. I tillegg ligger det et ønske om bedre utvalg i dagligvarebutikkene og lavere priser til forbrukeren bak loven som skal legges frem.

Statsråden påpeker at det fortsatt er Konkurransetilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med konkurranselovgivningen.

Parallelt med den nye loven og tilsynet, er det også flere andre initiativ for å styrke konkurransen i dagligvarebransjen.

– Konkurransetilsynet har fått i oppdrag å utrede dagens konkurransesituasjon for å se om bransjen driver i tråd med dagens regelverk. De er også tilført nye ressurser. I tillegg ser vi på nye regler som kan gi nye rammer for konkurransen i dagligvarebransjen.

Røe Isaksen mener at den nye tilsynsordningen minner om det britiske dagligvareombudet som han besøkte for snart ett år siden.

Var skeptiske

Et samlet storting ba i mai 2018 regjeringen fremlegge forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

Lovforslaget er blitt møtt med skepsis, ikke minst i Høyre.

– Høyre og Frp har vært skeptiske, ikke fordi vi mener det er noe galt med loven, men fordi vi mente det ikke var nødvendig. Regjeringen stilte seg likevel bak stortingsvedtaket om å innføre loven og tilsynet. Når vi om kort tid nå legger frem et lovutkast, mener vi at det vil gi kjøreregler som vil gi en positiv effekt i dette markedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.