Antallet konkurser har skutt fart ved inngangen til det nye året. Desidert verst rammet er hotell/servering med en økning på 143 prosent sammenlignet med starten på fjoråret, mens konkursene innen handel økte med 111 prosent.

Richard Patterson og medgründer Inger Marie Ommedal satset på matkonseptet Lokal.