– Det er tre grunner til at fastlandseksporten går ned, det er at det var høy eksport i fjor, koronaviruset og en lav verdenshandel gjennom fjoråret som har fortsatt inn i 2020.

Det sier fagsjef i Norsk Industri, Sindre Finnes om nedgangen i norsk fastlandseksport.

Sindre Finnes, fagsjef i Norsk Industri.
Sindre Finnes, fagsjef i Norsk Industri. (Foto: Ida von Hanno Bast)

I januar var fastlandseksporten 39,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 6,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge en eksportrapport fra SSB mandag morgen.

Fiskeeksporten er en varegruppe som gjør det bedre i år med en økning på 13,4 prosent fra januar 2019, som følge av økte priser. Maskiner, jern/stål, metaller og kjemiske produkter har derimot hatt svakere eksport i år.

Januartallene forsterker nedgangen

Veksten i fastlandseksporten steg i 2016 og 2017 etter en kraftig kronesvekkelse etter at oljeprisen falt kraftig høsten 2014. Veksten har ikke kommet opp igjen, tross ytterligere kronesvekkelse, noe som isolert sett gjør norsk-produserte varer og tjenester billigere og mer attraktive i utlandet. Januartallene forsterker den negative trenden.

Sindre finnes peker på at når industriaktivitet går ned i Kina og resten av Asia som følge av koronaviruset, har norsk eksport til disse områdene gått ned.

– Det antas at koronaviruset vil senke aktiviteten i industrien, blant annet har varer til prosessindustrien gått ned på markedet. Det er samme produksjon i bedriftene, men prisene går ned og det påvirker eksporten, sier Finnes.

Han påpeker likevel at det ser ut til at prisene på aluminium går litt opp igjen i februar.

I tillegg til koronaviruset var det en høy eksport i januar 2019, blant annet var utførselsverdien for spesialfartøy høy, ifølge SSB.

Nedgang også i samlet eksport

Også veksten i den samlede eksporten har opplevd en nedgang fra 2019 til 2020. I januar utgjorde samlet eksport 7,9 milliarder kroner, noe som er 7,8 prosent mindre enn samme måned i fjor, skriver SSB i rapporten.

Mye av dette kan ifølge statistikkbyrået forklares med lavere eksportverdi på naturgass. Naturgasseksporten gikk ned 31,7 prosent fra januar 2019 til januar 2020, noe som skyldes lavere priser og redusert volum.

Kina kjøper svært mye råolje

Finnes mener at et interessant poeng knyttet til disse tallene er at Kina kjøper svært mye råolje fra Norge.

– Sverdrup-feltet har gjort at vi produserer mye mer olje enn for et år siden, og det er blitt en voldsom høy vareeksport til Kina. I desember 2019 så vi en like høy import og eksport til og fra Kina for første gang, sier Finnes.

Han mener dette er en interessant utvikling å følge vider ei 2020, da det kan få betydning både for norsk økonomi og internasjonal politikk.

– Det er en voldsom valutastrøm fra Kina til Norge, sammenlignet med tidligere der vi har hatt et underskudd på handel med Kina, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.