– Økningen i slaktevolumet har kommet som en følge av at det er slaktet flere individer, mens slaktevekten er tilnærmet den samme som i fjor, sier Edmund Broback leder i Sjømat Norges Produksjonsforum, i en melding torsdag, der de oppgir at slaktevolumet har økt med to prosent. 

Produksjonen av laks har vært fem prosent høyere i denne perioden, noe som tilsvarer en økning på 30.000 tonn. Av dette er 12.000 tonn allerede tatt ut i form av økt slaktevolum, mens beholdningen har økt med 19.000 tonn, heter det i meldingen.

Totalt for 2017 opprettholdes tidligere prognose med en forventet økning av slaktevolumet mellom én og tre prosent.

– Med normal tilvekst og med mindre vi opplever en forsert utslakting, vil det  være tilnærmet 10.000 tonn ekstra volum laks som skal slaktes før jul, og tilsvarende ekstra volum 1. halvår 2018. Våre tall viser derfor kun marginale endringer i slaktevolumet de neste 10 månedene sammenlignet med året før, sier Broback.

Meldingen står i kontrast med beskjeden fra næringen på samme tid i fjor, der det ble meldt om både svakere produksjon og lavere snittvekst på laksen.(Vilkår)

Det kommer til å eksplodere
Kjemifabrikken til Arkema Incer oversvømmet av orkanen Harvey, og har mistet elektrisiteten fra nødaggregatene. Dermed fungerer ikke kjøleanleggene for kjemikalier som blir ustabile når temperaturen stiger.
00:21
Publisert: