I fjor kjøpte det kanadiske selskapet Canadian Tire (CTC) den norske klesprodusenten Helly Hansen. Den legendariske klesprodusenten i Moss gikk for 985 millioner kanadiske dollar – vel seks milliarder kroner, ifølge Reuters.

– Med våre muligheter, og Helly Hansens internasjonale gode merkevare og ledelse ser vi en enorm mulighet for Canadian Tire og Helly Hansen, både internasjonalt og i Canada, sa sjef i Canadian Tire, Stephen Wetmore til Reuters i forbindelse med oppkjøpet.

«10 årslønner»

Oppkjøpet har gitt administrerende direktør Paul Stoneham (57) i Helly Hansen en avtale som er ganske unik i norsk næringsliv. Stoneham er sikret en solid bonus hvis han er i stilling de kommende tre år.

«Daglig leder har en avtale om utbetaling av en bonus på 10 årslønner tilsvarende totalt GBP 5 millioner om han fortsatt er ansatt 3 år etter signering av CTC, eller om partene på et tidligere tidspunkt er blitt enige om å avvikle arbeidsforholdet», heter det i selskapets årsregnskap.

Helly Hansen i full varemerkestrid med amerikansk luksusmerke:–stripelogoen er et kvalitetsstempel

Med dagens pundkurs har bonusavtalen en verdi på 55 millioner kroner.

«Ved utgangen av 2018 er det avsatt 10,1 millioner norske korner til dekning av denne bonusen», heter det videre i årsregnskapet.

En dobbel Brekke

Helly Hansens toppsjef har en lønn og godtgjørelse som er langt mer enn det norske konsernsjefer kan vise til. Totalbeløpet klesprodusenten har utgiftsført på Stoneham er rundt dobbel så mye som det Telenors konsernsjef Sigve Brekke er blitt ført opp i år.

Administrerende direktør i Helly Hansen Paul Stoneham ble i fjor utgiftsført med 34 millioner kroner i regnskapet i Helly Hansen as.
Administrerende direktør i Helly Hansen Paul Stoneham ble i fjor utgiftsført med 34 millioner kroner i regnskapet i Helly Hansen as. (Foto: Gunnar Blöndal)

Stoneham fikk i fjor en lønn på 5,6 millioner kroner. Pensjonen er på en halv million. Bilgodtgjørelsen er på 200.000 kroner. Samtidig fikk han 8,2 millioner kroner som er til «dekning av renter til daglig leder i forbindelse utestående fordring han har på CTC vedrørende kjøp av aksjer fra daglig leder», heter det i rapporten.

Stoneham fikk også en bonus på 1,1 million kroner. Med avsetningen på 10,1 millioner kroner og diverse andre godtgjørelser, ble den totale utgift i lønn og andre personalkostnader for Stoneham på 34,0 millioner kroner for Helly Hansen i fjor.

Til sammenligning fikk konsernsjef Brekke i Telenor i fjor en samlet godtgjørelse på totalt 15,6 millioner kroner – hvorav pensjon utgjorde nesten 3,2 millioner. Grunnlønnen var 6,7 millioner kroner.

Sterk bedring

Driften av Helly Hansen as var langt mer lønnsom i fjor enn året før. Selskapet doblet driftsresultatet, og satt igjen med en resultatgrad før skatt på 10,2 prosent. Selskapet fikk en skattereduksjon på 114 millioner, slik at de nye eierne satt igjen med 281 millioner kroner.

Selskapets ledelse har sterk tro på fremtiden.

«Basert på en sterk ordrebok venter selskapet en positiv utvikling i 2019 med vekst i salg og i operasjonell resultat både innenfor sport og workwear», heter det i rapporten.

Dagens Næringsliv har ikke lykkes i å få kontakt med Paul Stoneham.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.